Bernardus Antonius Johannes Reith

Bernardus Antonius Johannes (Beb) Reith groeide op in een gezin met zeven kinderen in Maarssen. Tijdens zijn HBS-periode bleek al zijn vaardigheid in tekenen; de cijfers voor dit werk bestonden drie jaar lang uitsluitend uit negens en tienen.

Na zijn opleiding aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam wilde hij graag verder studeren in de kunstrichting. Dat ondervond thuis nogal wat tegenstand en werd hem door zijn ouders sterk ontraden. Van de kunst leven betekende armoe lijden. Dit vooruitzicht heeft hem er waarschijnlijk toe gebracht dan toch maar te kiezen voor het onderwijs. Aangezien hij niet over een kweekschoolopleiding beschikte, heeft hij aanvullende examens gedaan voor het verkrijgen van de vereiste akte van bekwaamheid voor lesgeven op de middelbare school in tekenen en kunstgeschiedenis. Deze twee vakken heeft hij tot zijn pensionering in het middelbaar onderwijs gedoceerd, met name gedurende 38 jaren aan het Ignatius College bij de paters Jezuïeten in Amsterdam.

Hoewel Beb Reith besloten had de veilige weg van een vaste baan te volgen, bleek al spoedig dat dit geen lucratieve route was. Ambtenaren werden in de twintiger jaren slecht betaald. Dus zocht hij naar middelen om naast het leraarschap met zijn tekentalent wat bij te verdienen. Al eerder toonde hij een voorliefde voor het maken van illustraties. Zo maakte hij als jongen illustraties, getekend met kroontjespen, bij een paar boekjes van Jules Verne en plakte ze erbij. In die richting ontwikkelde hij zich verder tot een vaardig tekenaar met empathie en een scherpe observatie van juist de gewoonste dingen. Het eerste bewijs van zijn kundigheid leverde hij op 23-jarige leeftijd met de pentekeningen voor Psyche en Fidessa van Louis Couperus. Hij blijft actief als illustrator van talloze jeugd-, leer- en leesboekjes voor drukkerij en uitgeverij RK Jongensweeshuis in Tilburg, overgegaan in de tegenwoordige Uitgeverij Zwijsen.

Later kwam zijn schrijftalent naar voren. Zo schreef en tekende hij met vaardige hand stripverhalen over onder meer het aapje Monki. Enkele voorbeelden van striptekeningen zijn te vinden op http://www.lambiek.net/artists/r/reith_bernard.htm. Hiernaast begon hij ook kunstzinnige rubrieken te schrijven voor het weekblad de Katholieke Illustratie en tegelijkertijd kunstgeschiedenisboeken te publiceren. Al vanaf jonge leeftijd bouwde hij een respectabele kunstverzameling op met onder meer schilderijen uit de Bergense School die als legaat zijn ondergebracht bij het Stedelijk Museum Alkmaar.

Beb Reith volgde zijn opleiding aan Rijksmuseum (Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam); zie de geo-locatie bij dit artikel.

 

Functie / titel:
illustrator
Geboorte- en sterfdatum:
16 October 1894 to 17 August 1974
Plaats geboorte:
Maarsseveen (Maarssen)
Plaats sterven:
Maarssen
Sekse:
Man
Woonplaatsen:
Maarsseveen, Maarssen,

Tags

Do culture your way

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0