Thomas van Kempen

Thomas van Kempen was een Nederlandse augustijner kannunik, copiist, schrijver en mysticus.

Bijnaam / pseudoniem:
Thomas a Kempis / Thomas Hemerken / Thomas Haemerken (lett. "hamertje")
Functie / titel:
augustijner kanunnik, kopiist, schrijver en mysticus
Geboorte- en sterfdatum:
1 November 1380 to 25 July 1471
Sekse:
Man

Do culture your way

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0