1672 – Amsterdam en het Rampjaar

1672 – Amsterdam en het Rampjaar

In 1672 werd Nederland bijna van de kaart werd geveegd door een verbond van Engelse, Duitse en Franse troepen. Het Franse leger veroverde op 20 juni de vesting Naarden en alleen door het onder water zetten van polders kon een verdere opmars worden gestuit.

In allerijl werd de verdediging van Amsterdam in orde gemaakt. Weeskinderen werden ingezet voor het ophogen van de stadswal en op de toegangswegen naar de stad kwamen fortjes. Vluchtelingen zochten een veilig onderkomen in de stad.

Fortjes rond de stad 

In de Schatkamer zijn fraaie handgetekende kaarten te zien van de tijdelijke fortjes rond de stad. Heel bijzonder zijn de grote gedetailleerde tekeningen van Jacob de Lambre met voorstellen voor de verdediging van Amsterdam in de strenge winter van 1672-1673.

Daarnaast zijn er fraaie prenten en documenten uit het Rampjaar. Toen in september 1673 Naarden werd heroverd, keerden de krijgskansen. In 1674 was het gevaar geweken. Amsterdam was door het oog van de naald gekropen.

Tentoonstelling in de Schatkamer, te zien van 24 juni - 11 september. Toegang gratis 

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/

Datum:
24 juni 2022 / 11 september 2022
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0