24 uur met Willem in het Nationaal Archief

In de tentoonstelling 24 uur met Willem staat de werkkamer van koning Willem I centraal. Daar speelt zich het werkende en persoonlijke leven van de koning af. Door middel van een rode loper treedt de bezoeker het domein van Willem I binnen en ontdekt de wereld van deze hardwerkende vorst.

Ook de adviseurs van de koning komen aan het woord. Via de adviseurs komt de bezoeker te weten wat koning Willem I bezighoudt: de vorming van het Verenigd Koninkrijk, de aanleg van wegen en kanalen, de verbetering van de welvaart en later ook de splitsing tussen Nederland en België.

Johannes van den Bosch

Maar zij geven ook inzicht in het karakter van de koning. Cartograaf Cornelis Kraijenhoff (1758-1840), majoor Jacobus Hojel (1779-1858), ingenieur Jan Blanken (1755-1838), politicus Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1838) en econoom Johannes van den Bosch (1780-1844); het zijn vijf van de acht personages die het verhaal van het begin van ons koninkrijk illustreren.

Om de link met het heden te leggen komen ook hun huidige tegenhangers aan het woord: André  Kuipers, Jeanine Hennis-Plasschaert, Daan Roosegaarde, Piet Hein Donner en Gerrit Zalm.

Eerste kerstdag 1821

In 1815 is Napoleon definitief verslagen, de Franse vlag ligt aan flarden. Nederland is na jaren van oorlog verarmd en verpauperd. De armoede regeert. Na 19 jaar van omzwervingen komt erfprins Willem Frederik, zoon van de laatste stadhouder, in 1813 op het strand van Scheveningen aan.

Als koning Willem I gooit hij zuinig, plichtsgetrouw en eigengereid alles in de strijd om Nederland en België weer in het zadel te helpen. Om dit te bereiken werkt hij bijna 24 uur per dag. Willem I ondertekent op eerste kerstdag 1821 maar liefst 137 documenten: regeren is administreren! Zo legt hij de basis voor het huidige Nederland. Veel initiatieven en besluiten van Willem I zijn tot op de dag van vandaag herkenbaar in ons landschap: wegen, kanalen en spoorwegen.

Interactief spel

In de tentoonstelling worden bijzondere topstukken van het Nationaal Archief getoond. Stukken zoals de eerste grondwet, de eerste troonrede en het wapenontwerp van het Verenigd Koninkrijk. Persoonlijke bezittingen van Willem I uit het Koninklijk Huisarchief, zoals zijn werkkostuum, een theeservies voor op reis en persoonlijke aantekeningen brengen de bezoeker dichter bij koning Willem I dan ooit tevoren.

Voor de tentoonstelling heeft het Nationaal Archief samen met STAM (Stadsmuseum Gent) een interactief spel ontwikkeld. Deelnemers uit Nederland en België worden met elkaar in contact gebracht en testen hun kennis over Nederland en België.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnen er twee publicaties. De wereld van Willem I, waarin bijzondere, niet eerder gepubliceerde documenten en voorwerpen over Willem I bijeen zijn gebracht, uitgegeven door WBooks. En daarnaast het boek Majoor van Oranje. Jacobus Hojel, ooggetuige van de eerste jaren van ons koninkrijk, uitgegeven door Uitgeverij Balans.

foto's: Anne Reitsma

Datum:
27 augustus 2015 / 17 juli 2016
Type activiteit:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0