Amsterdammers en slavernij in Stadsarchief

Amsterdammers en slavernij in Stadsarchief  

Bijna drie eeuwen lang was de stad Amsterdam nauw betrokken bij slavenhandel en slavernij in koloniën in Azië en het Atlantisch gebied (1602-1873). Honderdduizenden slaafgemaakte mensen werden er verhandeld en te werk gesteld. Meer dan duizend slaafgemaakten kwamen voor kortere of langere tijd naar Amsterdam.

Het economische belang voor de stad was groot. Zo wordt in een document uit 1730 gesteld dat vrijwel iedere Amsterdammer – arm of rijk – een stuk brood aan Suriname verdiende. De producten uit Suriname  waren gebaseerd op de arbeid van mensen in slavernij.

In deze tentoonstelling staan dertien Amsterdammers centraal die betrokken waren bij de slavernij  in Brazilië, Curaçao, Indonesië, Berbice en op zee. Zwart en wit, rijk en arm, man en vrouw. Als  slavenhandelaar, matroos of dienstbode. Van weeskind tot notaris.

Tentoonstelling in de Hal en Schatkamer, 30 juni - 11 oktober 2020

Afbeeldingen

1) het schip Beeckesteyn, 2) Hendrik van Guinea Charles (1827-1899), ca. 1895, 3) Tabaksvignet van J.G.A. Heukensfeldt, tabaksverkoper in de Lange Leidsedwarsstraat, 4) Jacob Ernst Marcus, Portret van Susanna Dumion (1713-1818) op 100-jarige leeftijd, ca. 1813 tot 1818 (Teylers Museum)

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/   

Datum:
30 juni 2020 / 11 oktober 2020
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0