Booming Amsterdam

Amsterdam maakte in de zeventiende eeuw een flinke groeispurt. Prenten, koperplaten, architectuurtekeningen en ontwerpkaarten in het Stadsarchief laten dit zien.

Topstuk is een koperplaat van Nicolaes Visscher (1618–1679). Deze toont de plattegrond van Amsterdam rond 1660. De nog lege strook voor stadsuitbreiding aan de oostkant van de stad is erop te zien. Ook de perkamenten octrooi van de Staten van Holland is te bewonderen. Hiermee kreeg Amsterdam toestemming voor stadsuitbreiding.

Explosieve bevolkingsgroei 

Handel en scheepvaart brachten Amsterdam in de Gouden Eeuw grote welvaart. Met als gevolg explosieve bevolkingsgroeig. Mensen kwamen uit Angola, Brazilië en New York naar Amsterdam  blijkt uit zeventiende-eeuwse ondertrouwregisters. Twee ambitieuze stadsuitbreidingen van 1613 en 1663 zorgde voor huisvesting voor de nieuwe Amsterdammers. De vogelvluchtkaarten van Balthasar Florisz (1625) en Jacob Bosch (1681) tonen momentopnames van de uitbreidingen. Een spectaculaire digitale groeikaart toont de bezoeker in zes minuten de groei die de stad in de Gouden Eeuw doormaakte.

Nieuwe rijken

Aan de nieuw gegraven grachten kwamen ruim opgezette woonblokken met grote bouwkavels en diepe achtertuinen. Prenten en zeldzame architectuurtekeningen laten zien in welke grachtenpanden de nieuwe rijken woonden. Architecten van naam, zoals Philips Vingboons en Adriaen Dortsman, leverden daarvoor de ontwerpen.

Datum:
15 februari 2013 / 26 mei 2013
Points of interest:
Type activiteit:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0