CODA Museum presenteert werk van Auke de Vries in de tentoonstelling Ruimtelijke Fantasie

Amsterdam, Rotterdam, Dronten, Zwolle, Hannover, Berlijn, Wiesbaden, Manchester en op niet al te lange termijn Apeldoorn. Het is slechts een greep uit de steden waar de beeldhouwwerken van kunstenaar Auke de vries te zien zijn als een kleurrijk spel van lijnen, vlakken en vormen.

De Vries won in 2015 de Wilhelminaring, een oeuvreprijs voor de beeldhouwkunst. Het CODA Museum presenteert een gevarieerd overzicht van zijn werk zoals dat in binnen- en buitenland te zien is.

Derde dimensie

De tekeningen, schetsen, schaalvormen en prototypen in deze tentoonstelling tonen het unieke karakter van het dynamisch oeuvre van beeldend kunstenaar Auke de Vries (1937). Aanvankelijk werkte De Vries als schilder en graficus. Later richtte hij zich op het maken van sculpturen: de derde dimensie werd onderdeel van zijn werk maar tekeningen, fotografie, grafiek en collages zijn nooit uit zijn werk verdwenen.

Soms liggen ze ten grondslag aan een sculptuur, vaak ook staan ze op zichzelf. Door in de tentoonstelling ruim aandacht te schenken aan de ontwerpfase en de totstandkoming van de beeldhouwwerken wordt niet alleen duidelijk welke thema’s aan bod komen in zijn werk, maar ontstaat ook een bijzonder beeld van De Vries’ ideeënwereld, inspiratie en werkwijze.

Balans en compositie

Auke de Vries won in 2015 de Wilhelminaring, een belangrijke oeuvreprijs voor Nederlandse beeldhouwkunst. Het juryrapport van De Wilhelminaring berichtte als volgt over het werk van Auke de Vries: “De Vries heeft een groot oeuvre in omvang en formaat en is zeer herkenbaar in al zijn werk. Hij is altijd bezig met balans en compositie. Zijn beelden bestaan uit richtingen, lijnen, vlakken, vormen, volumes, balancerende vormen, bijna onmogelijke scharnieren en lassen, vallende en opstaande, wapperende, waaiende en stram gefixeerde vormen. Auke de Vries is nationaal en internationaal bekend, onder meer van het Maasbeeld in Rotterdam en het beeld Gelandet in Berlijn”.

De tentoonstelling in het CODA Museum toont vijf projecten en sculpturen in binnen- en buitenland. De schetsen, foto’s en modellen in de expositie laten de breedte van zijn veelzijdige oeuvre zien en geven een bijzonder beeld van de ideeënwereld en kunstpraktijk van de kunstenaar. De Vries’ werk wordt namelijk niet alleen door een veelheid aan vormen en een grote interesse voor compositie en schaal gekenmerkt, maar geeft ook blijk van een nauwkeurige blik op omgeving, historie en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Speciale ring

De Wilhelminaring is een oeuvreprijs die sinds 1998 om de twee jaar wordt uitgereikt aan een Nederlandse beeldhouwer. De Stichting Wilhelminaring heeft hiermee als doel om – behalve het eren van de winnaar – de belangstelling voor de beeldhouwkunst in Nederland te stimuleren. De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen ring, voor Auke de Vries gemaakt door Lucy Sarneel, en een opdracht voor de beeldhouwer om een kunstwerk te maken voor het Sprengenpark in Apeldoorn.

Op deze manier wordt steeds een nieuw kunstwerk aan de Apeldoornse collectie toegevoegd. Bij elk beeld wordt een gedicht geschreven dat literatuur en beeldende kunst verbindt. Mark Boog schreef het gedicht bij het werk van Auke de Vries. Deze vorm van kruisbestuiving is een verrijking voor zowel de beeldhouwkunst, sieraadkunst als de poëzie. De Vries is de negende kunstenaar die de prijs in ontvangst nam. In 2017 werd de ring voor de tiende keer uitgereikt. 

Opening tentoonstelling

De tentoonstelling wordt op zondag 23 april om 14.30 uur geopend in CODA auditorium. CODA Museum en de Stichting Wilhelminaring nodigen u van harte uit deze opening bij te wonen.

www.coda-apeldoorn.nl/wilhelminaring

Datum:
16 april 2017 / 27 augustus 2017

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0