Creatief met Kazematten: Kennis- en inspiratiemiddag over hergebruik van kazematten en groepsschuilplaatsen

Wat kunnen en mogen we met de honderden ‘bunkers’ die her en der in het Nederlandse landschap te vinden zijn? Dat is de hamvraag van deze bijeenkomst waarin we met erfgoeddeskundigen, eigenaren en kunstenaars gaan verkennen hoe we deze objecten opnieuw kunnen gebruiken. Aanleiding voor deze bijeenkomst is de ambitie om het erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te verlevendigen (ook met het oog op de nominatie voor de UNESCO Werelderfgoedlijst). De enorme aantallen groepsschuilplaatsen en de manier waarop ze soms ‘als kudde’ bij elkaar staan, spreken zeer tot de verbeelding. Dat nodigt uit om “iets” met ze te doen. Tijdens deze middag wisselen we inspiratie uit en komen we hopelijk tot ideeën om dat ‘iets’ concreet te maken en wellicht ook een eerste stap te zetten in de realisatie daarvan.

In 2017 is tijdens het V6 project “burgerparticipatie in het Linielandschap” voor de Provincie Utrecht het (her)gebruik van de betonnen kolossen vaak onderwerp van gesprek geweest. In gesprek ontstonden de wildste ideeën en voorstellen. Maar, wat kan en mag er allemaal met deze ‘bunkers’? Er zijn veel initiatieven, plannen en mogelijkheden, maar er blijken ook veel regels en hobbels te zijn. Kunstenaars willen ze al onder handen nemen, ondernemers willen ze uitbaten en verenigingen willen ze graag gaangebruiken. Samen met u willen we nog meer ideeën verzamelen, inspireren en praktische kennis delen

We richten ons op ‘bunkers’, zoals ze in de volksmond genoemd worden, militaire betonnen bouwwerken van Nederlandse origine die als officiële benaming groepsschuilplaats of kazemat dragen. Ze zijn gebouwd tijdens de Eerste- en aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Nu staan ze vrijwel allemaal werkeloos in het landschap.

Kennis en inspiratie delen

Dit jaar van het Europees erfgoed is wat ons betreft de tijd rijp voor een kennis- en inspiratiemiddag waarop experts op het gebied van kazematten en bunkers, visionairs, kunstenaars, gebruikers en eigenaren met elkaar in discussie kunnen over de (on)mogelijkheden van ideeën, suggesties, plannen en wensen voor (her)gebruik van deze betonnen kolossen.

Waar?

Plaats van handeling: Werk aan de Korte Uitweg, Lange Uitweg 42A, 3999 WL Tull en Het Waal

Wanneer?

Datum en tijd: maandagmiddag 17 september 2018 van 13.00 (inloop vanaf 12.30) tot 17.00 uur.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voorlopig programma:

 • Creatieve aftrap door Henk Dijk, “Piramides in de Polder”
 • Inspirerende voorbeelden van ontwerpers, kunstenaars, architecten, ondernemers
 • Interactieve werksessies “Creatief met Kazematten”
 • Excursie in het veld
 • Co-creatie met de ideeën uit de werksessies
 • Verbindende borrel met bunkerbier en kazemattenjenever 

Aanmelden kan via bas@kreugerinkultuur.nl 

Meer informatie via hetzelfde emailadres of 06-47768450

Datum:
17 september 2018
Points of interest:
Type activiteit:

Reageren

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Aantal stemmen: 0