De camera als wapen | FOAM Amsterdam

De camera als wapen | FOAM Amsterdam

Wat is de rol van fotografie in tijden van conflict? Deze pop-up tentoonstelling is opgezet om vragen op te werpen en discussie te stimuleren door het werk van zes kunstenaars te tonen. De camera als wapen dient als reflectie op de verschillende rollen die beeldspraak aan kan nemen in tijden van conflict.

De camera als wapen toont het werk van 6 kunstenaars die artistieke voorbeelden tonen waarin de camera wordt ingezet als wapen. De werken verschillen sterk in de perspectieven die ze innemen en de conflicten die ze bespreken, maar stuk voor stuk illustreren ze de impact van beelden in tijden van conflict. De tentoonstelling reflecteert op gebeurtenissen als de eerste keer dat door burgers gemaakte video's de kijk van de wereld op een conflict vormden, tot gereconstrueerde tijdlijnen van de centrale gebeurtenissen tijdens conflicten.

Stem aan gewone burger

De werken illustreren hoe de lens het mogelijk heeft gemaakt om conflicten vanuit verschillende gezichtspunten te belichten door een stem te geven aan de gewone burger. Tegelijkertijd leven we in een maatschappij waar het door technologische ontwikkelingen steeds moeilijker is om onderscheidt te maken tussen wat echt is en wat niet. Het is belangrijker dan ooit om als samenleving vragen te stellen over de waarde die we hechten aan – en het doel van al het beeldmateriaal dat op onze sociale netwerken circuleert.

De vraag wat fotografie kan doen wordt tweeledig belicht: zowel in ‘positieve’ vorm (als middel tot bewustwording, of als bewijs), alsook in negatieve zin (als propaganda, als misinformatie, of als negatieve beeldvorming).

De kunstenaars

Rahib Mroué (Libanon, 1967)
Equipe Media (Activistische groep opgericht in 2009, Westelijke Sahara)
Sakir Khader (Nederland, 1990)
Forensic Architecture (Onderzoeksgroep opgericht in 2010, Londen)
Émeric Lhuisset (Frankrijk, 1983)
Negin Ahmadi (Iran, 1989)

Kom naar het symposium Foam Dialoog: Fotografie & Conflict

Regarding the pain of others

Als onderdeel van Foam Dialoog: Fotografie & Conflict organiseert het museum een symposium over de pop-up tentoonstelling De camera als wapen, waarbij Susan Sontag's (1933-2004) invloedrijke essay Regarding the Pain of Others als uitgangspunt wordt genomen om te reflecteren op de rol van fotografie in conflict en hoe dit sinds haar publicatie is veranderd.

meld je aan

The pop-up tentoonstelling is een onderdeel van het langere termijn project Foam Dialoog: Fotografie & Conflict dat is opgezet naar aanleiding van actuele gebeurtenissen. Dit programma zal dienen als leidraad voor een onderzoeksinitiatief waar Foam zich de komende jaren aan verbindt, gewijd aan het thema fotografie en conflict. Deze toewijding zal verder reiken dan het symposium en zal bepalend zijn voor aankomende tentoonstellingen en diverse artistieke uitingen binnen dit overkoepelende thema. Door deze voortdurende betrokkenheid streeft Foam ernaar niet alleen het snijvlak tussen beeldverhalen, de dynamiek van de media en de impact van technologieën te onderzoeken, maar ook om zich te committeren aan een voortdurende zoektocht naar authentieke perspectieven.

https://www.foam.org/

Datum:
5 februari 2024 / 14 februari 2024

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0