Dieric Bouts, beeldenmaker | Museum Leuven

Dieric Bouts, beeldenmaker | Museum Leuven

In het najaar van 2023 presenteert Museum Leuven een grote overzichtstentoonstelling over Dieric Bouts in het kader van het 'New Horizons | Dieric Bouts Festival'.

Nooit eerder kwamen zoveel werken van de Vlaamse Meester bijeen in zijn thuisstad. Bovendien krijg je een totaal nieuwe kijk op werk van meer dan vijf eeuwen oud — door een radicale confrontatie met de beeldcultuur van vandaag.

Dieric Bouts

Dieric Bouts (ca. 1410-1475), in één adem te noemen met Jan Van Eyck of Rogier Van der Weyden, is een van de belangrijkste Vlaamse Meesters. De kunstschilder bracht het grootste deel van zijn leven door in Leuven, waar hij zijn beste panelen – rijke taferelen, krachtige portretten en bovenwereldse landschappen – schilderde. In 1472 werd Bouts zelfs benoemd tot stadschilder van de stad, een eretitel. Op dat moment maakte Leuven een gigantische stedelijke vernieuwing door en beleefde ze gloriedagen met haar nieuwe universiteit – de ideale context voor Bouts om zich te ontplooien als renaissancekunstenaar. 

Virtuoze beeldenmaker

Het concept van deze tentoonstelling is zonder meer radicaal: we mogen Bouts niet bekijken als kunstenaar. Het beeld dat we vandaag hebben van de artiste peintre bestond in de 15de eeuw nog niet. Dieric Bouts was geen romantisch genie of briljante uitvinder, hij was een beeldenmaker. Hij schilderde wat van hem verwacht werd en excelleerde daarin – denk maar aan topstukken als ‘Het Laatste Avondmaal’ en ‘De marteling van de heilige Erasmus’. Daarom is het zinvol om Bouts te confronteren met de beeldenmakers van vandaag: sportfotografen, filmmakers, game-ontwikkelaars. In M zullen ze zij aan zij staan met de oude meester. 

https://www.mleuven.be/

Datum:
20 oktober 2023 / 14 januari 2024
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0