Erasmus Collectie Rotterdam op UNESCO Erfgoedlijst

Erasmus Collectie Rotterdam op UNESCO Erfgoedlijst

UNESCO heeft de Erasmus Collectie Rotterdam op de Erfgoedlijst geplaatst. De Erasmus collectie is ‘s werelds grootste verzameling vroegmoderne documenten, brieven en boeken van en over Desiderius Erasmus.

De collectie fungeert als fundamentele bron van kennis over Desiderius Erasmus van Rotterdam (1466-1536). Over diens invloedrijke ideeën over religie, maatschappij en onderwijs. De wijze waarop deze zich over de wereld hebben verspreid en de verschillende manieren waarop zijn teksten en ideeën zijn gebruikt.

Basis

De basis van deze Rotterdamse verzameling werd al gelegd in 1604. En door de eeuwen heen is zij dankzij publieke en particuliere middelen verder gegroeid en bijeengebracht. De buitengewone rijkheid aan verschillende (eerste) uitgaven heeft de Erasmuscollectie, die bij de Bibliotheek Rotterdam is ondergebracht, vanaf de jaren zestig midden in de wetenschappelijke belangstelling geplaatst. Mede omdat zij laat zien hoe de gedachten en teksten van Erasmus tijdens zijn leven zijn veranderd.

3000 boeken

De collectie vertegenwoordigt de verschillende wijzen waarop de werken van Erasmus tijdens zijn leven en na zijn dood in heel Europa zijn toegeëigend, gelezen en (her)gebruikt. De circa 3000 boeken in de Erasmus Collectie Rotterdam, gedrukt van de 15e tot de 19e eeuw, omvatten het geografische bereik van de Erasmiaanse drukkunst. Daarnaast bevat de Erasmus Collectie Rotterdam verschillende handschriften van Erasmus zelf.

De Erasmus Collectie Rotterdam staat hiermee aan de basis van onze huidige kennis van de vernieuwende wijze waarop Erasmus aanzetten heeft gegeven voor onze huidige samenleving.

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/

https://www.unesco.nl/

Datum:
1 mei 2023
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0