Etstoeldag

Op de derde zaterdag van augustus keert het Drentse dorp Anloo vier eeuwen terug in de tijd. De 400 inwoners verruilen hun moderne kleren voor de sobere kleding van vroeger. De middeleeuwse kerk, de prachtige Kerkbrink en de landelijke dorpssfeer laten de bezoeker werkelijk het Drentse verleden inademen. De Etstoel-dag is uniek in Nederland en wordt jaarlijks door duizenden mensen bezocht.

Het Drentse gerechtshof in vroeger eeuwen heette de Etstoel. Dit hof bestond uit een Drost en 24 Etten, gezworen ingezetenen en gekozen uit het volk. De Etstoel vergaderde drie keer per jaar: twee keer in Rolde, maar op de feestdag van Sint Magnus (19 augustus) in de kerk van Anloo. Sinds 1987 wordt elk jaar zo’n rechtszitting van de Etstoel nagespeeld. Het spel is gebaseerd op ware feiten en de personen die terecht staan, hebben eeuwen geleden werkelijk geleefd.

Rond de zitting van de Etstoel was er altijd veel te doen in het dorp. Handelaren pro-beerden hun waren aan de man te brengen. Muzikanten, goochelaars en andere artiesten verdienden wat stuivers met hun optreden. Met ouderwetse spelen vermaakte het publiek zich goed: boogschieten, keiwerpen, blokpikken. Kinderen kunnen met een schild en zwaard met elkaar strijden. Een boerenklucht zorgde voor veel vertier. Die oorspronkelijke bedrijvigheid is ook nu met volle teugen te genieten. En er worden geen concessies aan het heden gedaan! Dus geen koffie, geen patat, geen hamburger, geen cola. Dat was er in de 17e eeuw ook niet. Maar wel bruine bonen met spek, wafelkoeken, warmoessoep, boekweitpap, wijn en natuurlijk bier.

Datum:
25 augustus 2012
Points of interest:
Type activiteit:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0