Europa. What Else? in het Nederlands Fotomuseum

Vorige week was ik bij de perspresentatie van de nieuwste tentoonstelling van het Nederlands Fotomuseum. Die gaat over Europa en heeft de titel Europa. What Else? Er is gekozen voor een drieluik, waarin drie fotografische visies op Europa met elkaar geconfronteerd worden.

De tentoonstelling laat zien dat fotografen met hun werk positief kunnen bijdragen aan het debat over Europa. In de vaak benauwende discussies over de toekomst van Europa sporen zij ons aan om eerst eens goed te kijken voordat wij oordelen. Er zijn twee hedendaagse fotoseries, een van Otto Snoek en een van Nico Bick en daarnaast een fotoserie uit 1955, de befaamde serie Les Européens  van de Franse fotograaf Henri Cartier-Bresson die voor het eerst in Nederland te zien is.

Klassieke zwart-wit fotografie

De foto’s van Cartier-Bresson verschenen in 1955 in boekvorm en veel van de foto’s daaruit zijn tot internationale iconen van de klassieke zwart-wit fotografie uitgegroeid. De fotograaf schetst een beeld van het Europa van na de oorlog, waar aan de toekomst werd gebouwd en het verleden nog niet was vergeten. Hij richtte zich op het dagelijks leven en de individuele mensen. Zijn beelden stonden los van de politieke discussie en het nationaal vertoon.

Het is een humanistisch beeld, dat in heel Europa werd gekoesterd tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. Een Europa van cultuur, geschiedenis, vrijheid en menselijkheid. Tot 1991 is Cartier-Bresson de Europeanen blijven fotograferen, waarmee de tentoonstelling een beeld geeft van bijna een eeuw Europa, van 1929 tot  heden.  

Massabijeenkomsten

De bijdrage van Otto Snoek heet NATION. In alle landen van Europa heeft Snoek nationale feesten en herdenkingen gefotografeerd. Hij focust met name op het groeiende bewustzijn van nationale identiteit en geschiedenis in veel landen, dat samengaat met de opkomst van nationalisme. Culturele tradities en eigenheden worden voor het voetlicht geplaatst en historische momenten worden gevierd met nieuwe energie. We zien allerlei georganiseerde en ongeorganiseerde massabijeenkomsten en spektakels. Groepsgedrag, kleding en gezichten hebben Snoeks bijzondere interesse, vanuit de gedachte dat het Europa aan een gezicht ontbreekt.  Wat opvalt is dat die gezichten er nooit heel vrolijk uitzien.

Alle parlementen

Nico Bick bezocht alle parlementen van Europa, op een moment dat de vergaderzaal leeg was. Hij maakte gedetailleerde opnamen vanuit precies gekozen standpunten, waarbij de belangrijke functies van de ruimte aan de orde kwamen. Op deze manier werden alle 28 parlementen, benevens de Europese parlementen in Brussel en Straatsburg vastgelegd. Zijn beelden verwerkte hij tot drie- en vierluiken, die laten zien dat de parlementen eenvormig zijn, maar in architectuur, meubilair, ornamentiek, kleurstelling en verlichting een nationale eigenheid uitstralen.

De drie projecten tezamen brengen verdieping en nuance in het beeld dat doorgaans in de politiek en media van Europa wordt geschetst. Europa. What Else? daagt de bezoeker uit zijn visie op Europa te verbreden.

https://www.nederlandsfotomuseum.nl/tentoonstelling/europa-what-else/

 

Datum:
28 januari 2017 / 7 mei 2017
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0