Ferdinand Bol en Govert Flinck - Rembrandts meesterleerlingen

Het Amsterdam Museum toont samen met Museum Het Rembrandthuis de eerste tentoonstelling ooit over de schilders Ferdinand Bol en Govert Flinck.

Vanuit de hele wereld zijn vele schilderijen, uit musea en particuliere collecties, voor deze dubbeltentoonstelling in Amsterdam samengekomen. Sommige hiervan zijn voor het eerst sinds de 17e eeuw weer terug in onze hoofdstad.

Van leertijd naar meesterschap

In de tentoonstelling wordt het meesterschap van Ferdinand Bol en Govert Flinck in de zeventiende eeuw op twee locaties uitgediept die complementair zijn aan elkaar: opleiding aan de ‘eerste kunstacademie’ versus zelfstandigheid op de kunstmarkt.

In het Rembrandthuis, de plek waar de leermeester van Ferdinand Bol (1616-1680) en Govert Flinck (1615-1660) bijna twintig jaar heeft gewoond en gewerkt, ligt de nadruk op hun leertijd bij Rembrandt. Aan de hand van vele kunstwerken wordt de bezoeker meegevoerd naar de jonge jaren van de beginnend schilders en hun opleidingstijd, kort na elkaar, bij Rembrandt.

In het Amsterdam Museum ervaart de bezoeker dat Bol en Flinck zijn uitgegroeid tot zelfstandige meesters. Geholpen door een zorgvuldig opgebouwd netwerk wisten de ambitieuze schilders door te dringen tot de absolute top van de kunstmarkt. De twee generatiegenoten werden daarmee niet alleen geduchte concurrenten voor hun voormalige leermeester, maar ook voor elkaar. Nog tijdens hun leven waren zij succesvoller dan Rembrandt.

Uit de schaduw

Twee andere instellingen in de stad, het Koninklijk Paleis en Museum van Loon, sluiten aan bij de tentoonstelling door in dezelfde periode aandacht aan de twee kunstenaars te schenken. In de Hermitage Amsterdam vindt vrijwel gelijktijdig de tentoonstelling Hollandse Meesters uit de Hermitage plaats.

Bol en Flinck gelden als de twee belangrijkste leerlingen van Rembrandt. Hun indrukwekkende werk wordt wereldwijd bewonderd, straten zijn naar hen vernoemd – en na 350 jaar worden zij met deze tentoonstelling eindelijk uit de schaduw van hun leermeester gehaald.

Met imposante portretten en dramatische voorstellingen gebaseerd op de bijbel of de oudheid voorzagen Bol en Flinck in een behoefte van hun opdrachtgevers, waaronder welvarende kooplieden en vertegenwoordigers van de maritieme en politieke macht. De tentoonstelling is rijk aan verhalen en biedt de gelegenheid om het Amsterdamse verhaal van de Gouden Eeuw vanuit verschillende perspectieven te laten zien.

Theater en boek

Regisseur en theatermaker Jörgen Tjon A Fong van Urban Myth is uitgenodigd om vanuit zijn rijke theaterervaring en vertelkracht kanten van de Gouden Eeuw naar voren brengen die vaak niet zichtbaar zijn in schilderijen.

Bij de dubbeltentoonstelling geeft WBooks een rijk geïllustreerd boek uit over het werk en het leven van beide kunstenaars.

Afbeeldingen: 1) Ferdinand Bol, Zelfportret, leunend op een balustrade, ca. 1647. Doek, 93 x 83,5 cm. Particuliere collectie, 2) Govert Flinck, Zelfportret, ca. 1640. Paneel, 59 x 47 cm. Keulen, Wallraf-Richartz-Museum (bruikleen particuliere collectie) 

https://www.amsterdammuseum.nl/ https://www.rembrandthuis.nl/nl/

Datum:
13 oktober 2017 / 18 februari 2018
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0