Georgië: een verhaal van ontmoetingen | Museum Kunst & Geschiedenis Brussel

Georgië: een verhaal van ontmoetingen | Museum Kunst & Geschiedenis Brussel

Dit najaar wijdt europalia een kunstenfestival aan Georgië. Vanaf 4 oktober 2023 presenteert Europalia in heel België een rijkgevuld programma met tentoonstellingen, performances, concerten, film-, dans- en theatervoorstellingen en literaire ontmoetingen. In deze context verwelkomt het Museum Kunst & Geschiedenis een erfgoedtentoonstelling over de kunst, cultuur en geschiedenis van Georgië beginnende met het neolithicum.

Gesitueerd langs handelswegen die verbonden waren met de Zijderoute en omringd door ambitieuze grootmachten met expansiedrang, was Georgië als verbindingspunt tussen Oost en West een plek voor ontmoetingen en uitwisselingen. Deze interacties beïnvloedden het culturele landschap. Het resultaat is een erfgoed van ongekende rijkdom.

Wijn, vuur & mythes

Al minstens 8000 jaar wordt in Georgië wijn geproduceerd. De wijntraditie vloeit samen met een geritualiseerde eetcultuur, gekenmerkt door een verfijnde keuken, die integraal deel uitmaakt van het erfgoed. Wijn is het oudste cultuurgoed van Georgië en dient als uitgangspunt van de tentoonstelling. De metallurgie – goud en brons – speelt eveneens een cruciale rol in de tentoonstelling. Vanaf de bronstijd werd verfijnde en weelderige edelsmeedkunst op het grondgebied van Georgië vervaardigd. Het is bovendien in Georgië dat de mythe van het Gulden Vlies zijn oorsprong vindt: de regio was bij de Grieken gekend om zijn grote rijkdom aan goud.

De gouden eeuw van het verenigd Georgië

Na de Grieken, die er handelsposten vestigden, kruisten en confronteerden vele mogendheden elkaar op dit kleine maar begeerde gebied in de Kaukasus: Romeinen, Perzen, Arabieren, Byzantijnen, Mongolen en Ottomanen leverden een bijdrage aan de bijzondere smeltkroes van culturen maar lieten soms ook een pad van vernieling achter. Georgië, een christelijke natie sinds de 4e eeuw, worstelde om zich als land te vestigen tussen de omringende grootmachten. Het slaagde er glansrijk in tussen de 11e en 13e eeuw, de gouden eeuw van het verenigd Georgië, toen het land een culturele en economische bloei kende en onder het bewind van de emblematische koningin Tamar invloed won in het hele Midden-Oosten.

Curatoren van de tentoonstelling: Prof. Bernard Coulie & Prof. Nino Simonishvili
Co-curator: Marie-Eve Tesch

https://www.artandhistory.museum/nl/

Datum:
27 oktober 2023 / 18 februari 2024
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0