Grafisch werk van de Haagse schilders Piet van der Hem en Willy Sluiter | Design Museum Huis Dedel - Den Haag

Grafisch werk van de Haagse schilders Piet van der Hem en Willy Sluiter | Design Museum Huis Dedel - Den Haag

Piet van Hem en Willy Sluiters maakten tussen de twee wereldoorlogen tekeningen voor onder meer De Nieuwe Amsterdammer, De Kroniek en de Haagsche Post.

Piet van der Hem (1885 – 1961) was een zoon van de koopman Dirk van der Hem en Geertje Pieters Smids. Nadat hij op twaalfjarige leeftijd wees geworden was, werd hij opgenomen in het gezin van een oom en tante te Leeuwarden. Na vier jaar de Rijks-HBS van Leeuwarden te hebben bezocht, besloot hij, gestimuleerd door zijn tekenleraar J. Bubberman, zich verder als kunstenaar te bekwamen. In 1902 ging Van der Hem naar Amsterdam om daar aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid te studeren. Hij volgde ook een tekenopleiding aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam.

Toulouse-Lautrec   

Van medio 1907 tot 1908 werd hij door een Koninklijke Subsidie voor de Schilderkunst in staat gesteld een jaar op Montmartre in Parijs te wonen en te studeren. Hij maakte een groot aantal tekeningen en schilderijen van het straat- en uitgaansleven in Parijs, waarin veel overeenkomsten met het werk van kunstenaars als Henri de Toulouse-Lautrec en Steinlen merkbaar zijn. Ook Van der Hem werd gefascineerd door de charme van het Parijse nachtleven. Daarna keerde hij terug naar Amsterdam. 

Een herdruk werd gemaakt van tien kleine aquarellen, die in de zomer van 1902 door hem op zeventienjarige leeftijd werden geschilderd en als prentbriefkaarten zijn verzonden aan A.Fockema, die in het buitenland verbleef.

De Nieuwe Amsterdammer   

In 1914 ging hij meewerken aan De Nieuwe Amsterdammer met nogal politieke tekeningen, die niet van humor waren ontbloot. Piet van der Hem maakte in het begin alle litho's die als bijvoegsel kwamen bij afleveringen van dit blad. Later gingen ook Willy Sluiter en Jan Sluijters werken voor dit blad. Hij maakte ook tekeningen in het blad De Kroniek. In 1923 ging hij aan het werk als politiek tekenaar voor de Haagsche Post. Voor het blad Sprokkelingen van de firma Lindeteves Stokvis maakte Van der Hem tientallen tekeningen terwijl hij ook voor andere bedrijven reclamefolders, affiches en boekbanden ontwierp. Een recensent schreef over hem: "Hier is een tekenaar van bewonderenswaardige vaardigheid, lenigheid, klaarheid en puntigheid aan het werk".

Willy Sluiter

Willy Sluiter (1873 – 1949) kwam uit een predikantenfamilie. Maar zijn vader koos iets anders: hij werd notaris. Hij groeide op in Heerenveen (tot 1883) en Zwijndrecht (vanaf 1883). Hij trouwde in 1901 met Agatha van Nievervaart (1874-1957) en kreeg met haar een dochter, Johanna.

Sluiter was van 1891 tot 1894 leerling aan de Rotterdamse Academie en daarna volgde hij lessen aan de Haagse Academie. Sluiter was lid van een aantal kunstgenootschappen, onder andere van Pictura in Dordrecht, Arti et Amicitiae te Amsterdam en Pulchri Studio te Den Haag. Hij woonde en werkte in Zwijndrecht, Dordrecht, Rotterdam tot 1894. Daarna van 1894 tot 1897 in Scheveningen en van 1901-1910 in Katwijk. In 1910 vestigde hij zich in Laren en bleef daar tot 1916 toen hij naar Den Haag ging.

Politieke prenten, affiches, reclame en portretten 

Hij ontwikkelde zich tot een schilder en tekenaar van politieke prenten, maakte affiches, voerde opdrachten voor reclame uit en was tevens boekbandontwerper. Bekend zijn de 38 omslagen voor bladmuziek die hij tussen 1920 en 1925 ontwierp voor uitgever Scheltens en Giltay; het waren cabaretteksten van de dichter Clinge Doorenbos. De onderwerpen van Sluiters werk kwamen vaak uit het strand- en vissersleven, maar ook in de 'hogere kringen' was hij een gezocht portretschilder. Hij legde meerdere malen het Volendamse model Hille Butter vast. 

Design Museum Huis Dedel is gevestigd in de monumentale burgermeesterwoning aan de Prinsegracht nr. 15 in Den Haag, waar de geschiedenis van 150 jaar reclame, grafische vormgeving en design tot leven komt.

Afbeeldingen

1) tekening Willy Sluiter, 2) tekening Piet van der Hem, 3) tekening Willy Sluiter, 4) tekening Piet van der Hem, 5) Piet van der Hem geschilderd door Willy Sluiter

https://designmuseumdedel.nl/

 

Datum:
20 december 2021 / 22 juni 2022
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0