Groeten uit de Oriënt | Huis van het Boek

Groeten uit de Oriënt | Huis van het Boek 

Edward Said schreef er al over: oriëntalisme, in zijn visie een vorm van postkolonialisme. Het gaat om de westerse perceptie van het Oosten, en met name van de Arabische wereld. Het Huis van het Boek wijdt er een tentoonstelling aan met de titel ‘Groeten uit de Oriënt’.

In zijn veel geprezen boek “Orientalism’ uit 1978 schetst Said het oriëntalisme als een invloedrijke, effectieve, Europese ideologische creatie, waarvan de wortels tot de oudheid zijn te herleiden. Schrijvers, filosofen en koloniale bestuurders stelden de beeldvorming van het 'andere' van de oosterse cultuur in dienst van de macht.  

Sprookjesachtig, barbaars en sensueel

In ‘Groeten uit de Oriënt’ geven boeken, filmaffiches, kunstnijverheid en foto’s ons een blik op het ontstaan van de stereotypen die Europa creëerde over de oosterse wereld. Kader Abdolah, Abdelkader Benali, Hassnae Bouazza, Shervin Nekuee en Mirjam Shatanawi reageren resp. op 1001 Nacht, Arabische detectives, stereotypen in boeken en films, de westerse blik op de Oosterse Ander en geënsceneerde foto’s van oosterse vrouwen. 

De beeldvorming rond het Oosten varieert van bakermat van de christelijke cultuur tot sprookjesachtig, barbaars en sensueel. Wat is de invloed van deze stereotypen op de huidige maatschappij? 

Bert Sliggers 

De tentoonstelling ‘Groeten uit de Oriënt’ maakt deel uit van de reeks tentoonstellingen over de maatschappelijke invloed van het boek. Gastconservator is Bert Sliggers met wie het museum eerder samenwerkte in de tentoonstellingen ‘Porno op papier’ en ‘Foute boeken?’. Voor deze tentoonstelling put hij uit diverse particuliere en publieke verzamelingen, zoals de Universitaire Bibliotheken Leiden, de KB, nationale bibliotheek, Nationaal Onderwijsmuseum, Teylers Museum en Eye Filmmuseum en uiteraard die van het museum zelf. Daarbij laat Sliggers zich adviseren door verschillende deskundigen en verzamelaars. 

https://www.huisvanhetboek.nl/

Datum:
7 november 2021 / 6 maart 2022
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0