Het Nederland van Blaeu

Het Nederland van Blaeu

In de 17e eeuw kende een aantal steden in de Republiek der Vereenigde Nederlanden een grote bloei. In 1652 brachten de Amsterdamse kaartuitgevers Joan en Willem Blaeu de atlas Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden uit.

Behalve in de steden was er ook een grote ontwikkeling in het omliggende land: nieuwe vormen van infrastructuur, grootschalige droogmakerijen, turfwinning en het eerste industrielandschap .

Dit werd ook trots in kaart gebracht. Deze kaart geeft Nederland in het peiljaar 1652 weer aan de hand van de meest dynamische steden uit de atlas van Blaeu en het omringende landschap aan de hand van vele andere contemporaine cartografen.  Meer over de kaart is te lezen in het document Het Nederland van Blaeu.

De Atlas Maior van Blaeu maakt deel uit van de Canon van Nederland.  

Afbeeldingen: 1) Hollandia, 2) Middelburg, 3) Willemstad, 4) Amsterdam

https://www.cultureelerfgoed.nl/
https://www.canonvannederland.nl/nl/atlasmaior

Datum:
13 mei 2021
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0