In schitterend licht | Afrika Museum

In schitterend licht | Afrika Museum

De afgelopen decennia is de populariteit van Afrikaanse hedendaagse kunst enorm toegenomen. Veel Afrikaanse en diasporakunstenaars zijn wereldwijd vertegenwoordigd in tentoonstellingen, beurzen en biënnales, waar hun kunst in de schijnwerpers wordt gezet.  

Het Afrika Museum is in Nederland wegbereider geweest voor hedendaagse kunst van het Afrikaanse continent en de Afrikaanse diaspora. Door kunstenaars te volgen en hun werk structureel te verzamelen, in plaats van incidenteel, kwam de collectie tot bloei. Dit is de eerste keer dat de unieke werken uit deze verzamelgeschiedenis in één tentoonstelling samenkomen.

Spiritualiteit

Alle kunstenaars in die tentoonstelling verhouden zich op hun eigen unieke manier tot hun culturele geschiedenis en creëren nieuwe perspectieven op de toekomst en het verleden. Door middel van een eigen beeldtaal en aan de hand van verschillende thema’s claimen zij zichtbaarheid van Afrika en haar diaspora. Deze tentoonstelling beantwoordt daaraan: het plaats hedendaagse kunst uit Afrika in een schitterend licht.   

Verschillende benaderingen van spiritualiteit, van lokale inheemse tradities tot wereldreligies, spelen een belangrijke rol in de tentoongestelde werken. Spiritualiteit verbindt de kunstenaars met hun gemeenschap, maar wordt ook gebruikt als een manier om onderwerpen als geweld, macht, gendernormen en kolonialisme aan te kaarten.   

Azu Nwagbogu

Azu Nwagbogu is een internationaal geprezen curator. In 2007 richtte hij de African Artists' Foundation (AAF) op, een non-profitorganisatie gevestigd in Nigeria, die Afrikaanse kunst en kunstenaars promoot. Hij leidde het Zeitz Museum of Contemporary Art in Kaapstad, is oprichter en directeur van het LagosPhoto Festival en hij initieerde Art Base Africa, een virtuele plek om hedendaagse Afrikaanse kunst te ontdekken. Ook geeft hij leiding aan Buro Stedelijk, een plek voor opkomende kunstenaars en vormgevers. De samenwerking tussen de gastcurator en Afrika Museum is heel helder. Azu Nwagbogu: ‘Het Afrika Museum bouwt al jaren aan een voor Nederland unieke collectie. Door kunstenaars te volgen en hun werk structureel te verzamelen, biedt het museum een platform aan veel kunstenaars uit Afrika en haar diaspora.’

https://www.afrikamuseum.nl/

Datum:
30 juni 2023
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0