Jochem Hamstra - Een fragment van leven | Museum Belvedere

Jochem Hamstra - Een fragment van leven | Museum Belvedere

Jochem Hamstra (1962, Heerenveen) is een loner, een kunstenaar die vanuit een betrekkelijke isolatie opereert. Die afzondering staat zijn betrokkenheid bij de wereld niet in de weg; ze lijkt zelfs een voorwaarde te zijn om zich te kunnen richten op wat hij waardevol vindt.

Hamstra heeft een brede culturele interesse – variërend van beeldende kunst, literatuur, film en poëzie tot muziek –, kent zijn klassiekers en is volledig op de hoogte van wat er speelt in de actualiteit. Met ijzeren zelfdiscipline werkt hij onafgebroken en uiterst toegewijd aan zijn oeuvre, dat zich in eerste instantie moeilijk laat duiden vanwege de grote verscheidenheid. 

Series

Om die reden is in de tentoonstelling voor een thematische aanpak gekozen, die de ontwikkeling van de kunstenaar fragmentarisch toont, maar uiteindelijk ook de grote onderlinge samenhang laat zien. Hamstra werkt seriematig en zoekt bij elke nieuwe reeks weer nieuwe artistieke uitdagingen. Als een ‘stadsjutter’ verzamelt hij tijdens zijn vele wandelingen door de binnenstad van Groningen niet alleen indrukken, maar ook materialen en gevonden voorwerpen. Deze collageachtige aanpak loopt als een rode draad door zijn beeldende werk, dat enerzijds autobiografische elementen bevat en anderzijds zoveel mogelijk geanonimiseerd is.

Menselijke driften 

De schilderkunst van Hamstra beweegt zich tussen figuratie en abstractie, is altijd gestoeld op de visuele waarneming en is vaak voorzien van ontregelende ingrepen die de voorstelling verstoren. De fascinaties van de kunstenaar voor menselijke driften, het leven en de dood komen geconcentreerd samen in zijn gelaagde werk, dat gespeend is van maniërisme, uiterlijk vertoon of oppervlakkigheden. Zo reflecteert de schilder op zichzelf en de wereld om hem heen. Genadeloos, rauw en direct, maar ook ontroerend en nooit zonder humor of troost.

Jochem Hamstra – Een fragment van leven behoort tot de reeks monografische tentoonstellingen die Museum Belvédère sinds 2004 maakt van belangrijke Friese kunstenaars. Bij de expositie is een rijk geïllustreerd boek verschenen met een tekst van Susan van den Berg, een bijdrage van Peter van Lier en gedichten van Kees Ouwens.

Nieuwe catalogus 

Bij de expositie is een rijk geïllustreerde catalogus verschenen (van maar liefst 176 pagina's!) met een hoofdtekst van Susan van den Berg, de samensteller van de tentoonstelling. Directeur-conservator Han Steenbruggen schreef het voorwoord, dichter en essayist Peter van Lier leverde een beschouwing op Hamstra's meest recente werk INKARNATIE en er zijn twee gedichten van Kees Ouwens in opgenomen. Er is aandacht voor de ontwikkeling in het werk van de schilder en enkele van zijn meest belangrijke series komen uitgebreid aan bod, waaronder RouwkostHet mooie leven, de Stadsfragmenten en INKARNATIE.

Bekijk de korte documentaire 

Filmmakers Albert Jensma en Jan Bensliman maakten ook deze keer weer een prachtig document met achterfrondinformatie over de tentoonstelling. U ziet beelden van de expositiezaal met een toelichting van Susan van den Berg, samensteller van de tentoonstelling en hoofdauteur van de catalogus. 

Er wordt tevens een bezoek gebracht aan het atelier van Jochem Hamstra, waar de kunstenaar vertelt over zijn drijfveren. Verder licht hij een tipje van de sluier op over zijn manier van werken bij de meest recente reeks INKARNATIE. Want een overzichtstentoonstelling is leuk, maar hij is natuurlijk nog lang niet uitgeschilderd! Het filmpje duurt iets langer dan 10 minuten.  

https://www.museumbelvedere.nl/

Datum:
14 oktober 2022 / 29 januari 2023
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0