Joden en het Huis van Oranje

Het Joods Historisch Museum presenteert een tentoonstelling over de relatie tussen de joodse gemeenschap in Nederland en het Huis van Oranje. Nog ruim een maand te zien.

De relatie tussen de joodse gemeenschap in Nederland en het Huis van Oranje gaat terug tot de zeventiende eeuw, toen de Portugese en Hoogduitse joden naar de Republiek kwamen. Voor de joden stonden de Oranjes in die tijd borg voor vrijheid, tolerantie en bescherming. In de negentiende eeuw werd de vorst het symbool van de eenheid van het land en nam de verknochtheid aan het Huis van Oranje toe.

Goede band

Vanuit de joodse gemeenschap verschenen talloze uitingen van liefde voor het koningshuis, van persoonlijke cadeaus tot dankgebeden die op oranje papier werden gedrukt. Het socialisme, dat anti-koningshuis was en onder joden een grote aanhang kreeg, bracht de eerste scheuren in de relatie teweeg, maar de dreiging van het antisemitisme in Duitsland dreef de joodse gemeenschap weer dichter naar de Oranjes toe. De Tweede Wereldoorlog heeft de relatie tussen de joodse gemeenschap en het Huis van Oranje diepgaand beïnvloed.

Podcast

Nieuw: Een podcast van het Joods Cultureel Kwartier over de tentoonstelling Joden en het Huis van Oranje. Waarin conservator Julie-Marthe Cohen vertelt over de warme banden tussen de Nederlandse joden en de Oranjes, maar ook over een ‘Oranjemythe’ waar sprake van was. Beluister de podcast en kom meer te weten over de achtergrond van deze tentoonstelling.

Opening door koning Willem-Alexander

De tentoonstelling is op 17 april 2018 officieel geopend door Koning Willem-Alexander in de Portugese Synagoge. U kunt de openingstoespraken van Emile Schrijver, algemeen directeur Joods Cultureel Kwartier, Julie-Marthe Cohen, conservator, en Jutta Chorus, schrijver van het portret Beatrix; Dwars door alle weerstand heen nalezen. Onderstaand een impressie van de opening van de tentoonstelling, gemaakt door Justine Marcella van het magazine Vorsten.

Waar te zien?

De tentoonstelling is te zien in het Joods Historisch Museum.

Rondleiding

U kunt op elk gewenst moment een rondleiding door deze tentoonstelling aanvragen. De kundige gidsen van het museum nemen u mee, geven tekst en uitleg en gaan in op uw specifieke interesses en vragen. Een rondleiding van één uur kost € 80,00 (excl. entreekaarten) en uw groep mag uit hooguit 15 personen bestaan.

Afbeeldingen

1) Johannes Vollevens II, Leonora (Rachel) Teixeira d’Andrade, 1745. Amsterdam Museum. Dit schilderij is vervaardigd in 1745, tijdens het tweede stadhouderloze tijdperk. De oranjeappel in haar hand symboliseert haar liefde voor het Huis van Oranje, 2) Koning opent tentoonstelling ‘Joden het Huis van Oranje’, 3) 1808 – plechtige inkomst Lodewijk Napoleon Koning van Holland

https://jck.nl/nl/locatie/joods-historisch-museum

Datum:
18 april 2018 / 30 september 2018
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0