Johan Creten in Beelden aan Zee

Gisteren zag in in Museum Beelden aan Zee de tentoonstelling ‘Naakte wortels’ met beelden van Johan Creten. Creten is ook een van de makers van de 11 fonteinen in Friesland. Voor het stadje Bolsward maakte hij een vleermuis fontein.

Op de tentoonstellingen waren diverse grote vleermuizen met wijd wapperende vlerken te zien. Creten heeft zich zo goed kunnen voorbereiden op zijn bijdrage aan Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Naakte wortels

In Beelden aan Zee staat een selectie van circa vijftig, vaak monumentale, sculpturen in klei en brons van de ​Belgische kunstenaar​. Met zowel ouder als recent werk kan het Nederlandse publiek kennis te nemen van zijn rijke oeuvre. De symbolische titel, ‘Naakte wortels’ verwijst niet alleen naar de grondslag van Cretens beelden, maar spreekt ook over meer algemene thema’s zoals oorsprong, de plaats van het individu in de geschiedenis en menselijke verhoudingen.

De New York Times omschreef Johan Creten  als een kunstenaar die keramiek uit de ambachtelijke sfeer wist te halen en een toonaangevende plaats binnen de hedendaagse kunst bezorgde. Al sinds de jaren 80 gebruikt hij keramiek op een hoogst originele en persoonlijke manier. Dat resulteert in sculpturale werken met een conceptuele basis. Klei is niet langer ‘le parent pauvre’ (het stiefkind), maar een materiaal met een serieuze artistieke uitstraling en oneindig nieuwe mogelijkheden.

Het resulteerde in een omvangrijk keramisch oeuvre waarmee hij wereldwijd in talloze musea exposeerde zoals het Bass Museum in Miami, het Crac in Sète en het Louvre in Parijs.

Knipogen

Johan Creten (Sint- Truiden, 1963) volgde aanvankelijk de opleiding schilderkunst aan de Academie voor Schone Kunsten in Gent,  studeerde vervolgens sculptuur aan de École Supérieure des Beaux- Arts te Parijs en was resident aan de Rijksakademie in Amsterdam waarna hij een tijdlang een zwervend kunstenaarsbestaan leidde tussen Miami, Monterrey Mexico, Kohler Wisconsin en de Villa Medici in Rome; plaatsen waar hij ​steeds ​werk maakte. Tegenwoordig is Parijs zijn thuisbasis.

Zijn prachtig gekleurde sculpturen die alle vormen kunnen aannemen​ zitten vol met  verwijzingen en ‘knipogen’ waarvan de complexe onderlinge samenhang en betekenis niet zomaar is te duiden. Vaak zijn de thema’s ‘versluierd’ in het beeld of in de titel aanwezig, soms meer expliciet. 

De kunstenaar zelf doet mondjesmaat uitspraken over de achtergronden en laat zijn beelden het liefste voor zichzelf spreken. De beschouwer bepaalt in grote mate zelf in hoeverre zijn werk, al associërend, doorgrond wordt. Niets is alleen maar wat het lijkt bij de geëngageerde kunstenaar Creten.​ Goede voorbeelden hiervan zijn sculpturen als The price of Freedom en Why does Strange Fruit always look so Sweet.

Wunderkammer

Qua thematiek bieden mens en natuur hem een onuitputtelijke bron van inspiratie, maar ook de klassieke oudheid, kunstgeschiedenis, opera, literatuur en poëzie dragen talloze onderwerpen aan. Die inhoudelijke gelaagdheid kan echter ook worden aangevuld met meer actuele, maatschappelijk beladen onderwerpen zoals politiek, racisme, machtsverhoudingen​ en seksualiteit.

Zijn wereldbeeld geeft hij weer als ‘Wunderkammer’, zoals vroeger kunst- en rariteitenverzamelingen werden genoemd. Johan Creten, zelf een enthousiast verzamelaar, boetseert al die invloeden tot een wonderbaarlijke wereld vol fantasiedieren, bloemen en mensfiguren. In deze tentoonstelling worden tevens enkele historische kunstobjecten uit Cretens eigen collectie getoond die een verhelderend licht werpen op zijn fascinaties en visuele drijfveren.​ Onder andere een Frans ivoren Sint- Sebastiaan van omstreeks 1500, een Eskimo torso uit walrustand gesneden en ​een bronzenVenus uit de renaissance.

Veel van de keramische sculpturen van Johan Creten zijn ​ontstaan in nauwe samenwerking met het Haagse keramisch atelier Struktuur 68 en de beroemde Franse porseleinfabriek ​Manufacture Nationale de ​Sèvres. Het vakmanschap van dergelijke instellingen in combinatie met Cretens kunstenaarschap levert buitengewoon fraai uitgevoerde kunstwerken op die elk een unieke uitstraling bezitten. Aan de huid van zijn beelden besteed hij dan ook veel aandacht. Die kan ruw zijn of agressief, bedekt met kristallen, kleine details of juist glad door het aanbrengen van een glanzende glazuurlaag.

Klei

Opmerkelijk genoeg wordt die overdadige vormentaal slechts opgebouwd uit de nederigste aller kunstenaarsmaterialen: klei. Het vormt vrijwel letterlijk de vruchtbare voedingsbodem waaruit Cretens sculpturen oprijzen.

In vijftig beelden toont museum Beelden aan Zee een overzicht van het fascinerende oeuvre van Johan Creten. Keramische sculpturen aangevuld met monumentale bronzen beelden en fotografische collages.

Bij de tentoonstelling is een rijk geïllustreerde catalogus verschenen met een tekstbijdrage van Joost Bergman.

Afbeeldingen: 1 – 4) Beelden aan Zee, 5) Vleermuis Bolsward

http://www.beeldenaanzee.nl/

 

Datum:
1 juni 2018 / 30 september 2018
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0