#kerkverhalen: Luther, icoon van 500 jaar Reformatie, in Museum Catharijneconvent

Hervormer, populist, revolutionair, rebel, gewiekste marketingman, antisemiet, fundamentalist, vrouwenhater, vervloekt of heilig? Wie was Luther en wat maakte hem tot invloedrijk icoon?

Museum Catharijneconvent gaat in de tentoonstelling Luther op zoek naar de man achter 500 jaar Reformatie. Een unieke kans om aan de hand van prachtige kunstwerken met een vernieuwde blik te kijken naar deze ‘man van het jaar’ en de memorabele gebeurtenis in onze geschiedenis.

Reformatorische rebel

Op 31 oktober was het precies 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg ‘spijkerde’, waarmee hij een grote revolutie in de Europese geschiedenis ontketende.

In woord, beeld, muziek en spot ontdekt de bezoeker waarin de kracht schuilt van de invloedrijke, reformatorische rebel. Vele objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, maar ook herkenbare, uitdagende dilemma’s, muziek en theater laten een nieuw licht schijnen op het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie.

Kunstwerken van onder anderen Lucas Cranach en Albrecht Dürer, afkomstig uit de eigen collectie en van onder meer het Rijksmuseum Amsterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, de National Gallery in Praag en het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen, tonen de vernieuwende manier waarop Luther zijn boodschap aan de mensen verkondigde.

Propagandamiddelen

Vragen die deze tentoonstelling over Luther aan de orde stelt zijn meer divers en actueler dan ooit. Hoe lukte het Luther om van onbekende monnik uit te groeien tot icoon van de Reformatie? Welke vernieuwende propagandamiddelen wist hij 500 jaar geleden in te zetten voor de campagne die hij voerde? Hoe wist hij zóveel mensen te bereiken en overtuigen van zijn ideeën? Op welke wijze ontketende Luther de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis? En wat zijn de raakvlakken met de huidige tijd?

Museum Catharijneconvent werkt nauw samen met mediapartner KRO/NCRV, die vanaf 8 september de achtdelige serie Achter de dijken uitzendt. Het museum heeft hieraan met haar expertise een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd. Daarnaast werkt het museum samen met theatergroep Aluin, die op woensdagen en zaterdagen in de tentoonstelling het theaterstuk De Hervormers opvoert. Het stuk bestaat uit drie kleine voorstellingen, die een beeld geven van drie grote hervormers uit de zestiende eeuw: Luther, Erasmus en paus Adrianus.

De Hervormers is geïnspireerd op het boek De Nederlandse paus. Adrianus van Utrecht 1459-1523 door Twan Geurts. Tot slot vindt de bezoeker extra verdieping in een uitgebreid lezingenprogramma. Meer informatie is te vinden op de website van het museum: www.catharijneconvent.nl/bezoek-ons/lezingen-en-activiteiten/

De kracht van Luther

Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie De kracht van Luther. In dit boek, geschreven door gerenommeerde auteurs, wordt ingegaan op het leven van Luther en op zijn 95 stellingen. De invloed van Luther in de Nederlanden, middels pamfletten en bijbelvertalingen, wordt belicht. Ook de kracht van het beeld komt in diverse bijdragen aan bod.

En wat zou de Reformatie zijn geweest zonder de muziek? Bovendien wordt aandacht gegeven aan de relevantie van Luther en de Reformatie voor de huidige tijd. Het rijkgeïllustreerde boek is uitgegeven in samenwerking met uitgeverij WBOOKS en verkrijgbaar in de museumwinkel en op andere verkooppunten voor € 24,95.

Afbeeldingen: 1) portret van Maarten Luther, 1483-1546, Lucas Cranach, 1546, Museum Catharijneconvent, 2) Lutherbijbel met portret van Maarten Luther, NBG, 3) Christus op een ezel, de Paus te paard, 1600-1625, Museum Catharijneconvent, 4) Hel met demonen en verdoemden, Lucas I Cranach, 1482-1553, Rijksmuseum, 5) Satire op het celibaat, eerste helft 17e eeuw, Rijksmuseum 

https://www.catharijneconvent.nl/bezoek-ons/tentoonstellingen/

Datum:
22 september 2017 / 28 januari 2018
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0