Kijken naar het Binnenhof, 2 - Jan Pronk

Kijken naar het Binnenhof, 2 - Jan Pronk

Heeft het in deze tijd nog zin te pleiten voor “De verbeelding aan de macht”? Dit is een van de vragen die Jan Pronk in zijn lezing aan de orde zal stellen. Biedt de feitelijke werkelijkheid daarvoor de ruimte, zeker in de politiek?

De wereld van 2022 is een andere dan die van de jaren '70 van het kabinet-Den Uyl waarin Pronk aantrad als minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

Over Jan Pronk:

Jan Pronk (1940) studeerde economie in Rotterdam (1957-1964) en werd daarna wetenschappelijk onderzoeker en docent aan diezelfde universiteit, als medewerker van Prof. Jan Tinbergen (1964-1971). In 1971 werd hij lid van de Tweede Kamer en ging hij deel uitmaken van de fractie van de PvdA.

In 1973 werd hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het Kabinet Den Uyl. Na de val van dat kabinet in 1977 werd hij wederom Kamerlid en tevens hoogleraar in de theorie en praktijk van internationale ontwikkelingsprocessen aan het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag. In 1980 werd hij benoemd tot adjunct-secretaris-generaal van de VN Organisatie voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD).

In 1986 keerde hij terug als Kamerlid om in 1989 minister voor Ontwikkelingssamenwerking te worden in het derde kabinet Lubbers (1989-1994) en het eerste kabinet Kok (1994-1998). In het tweede kabinet Kok was hij minister voor Volkshuisvesting, Milieu en Ruimtelijke Ordening. Na de val van dat kabinet in 2002 verliet hij de Nederlandse politiek. Hij hernam zijn werkzaamheden aan het ISS en werd in 2004 benoemd tot speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in Khartoem.

Tot eind 2006 leidde hij de VN-vredesoperatie in Soedan. Daarna keerde hij terug naar het ISS en werd hij gasthoogleraar aan, onder meer, de VN Universiteit in Costa Rica (UPeace). In die functies bleef hij werkzaam tot 2017.  Zie ook zijn website: www.janpronk.nl

Over Kijken naar het Binnenhof:

Terwijl het Binnenhof de komende jaren ingrijpend wordt verbouwd, gerestaureerd en inwendig gemoderniseerd staat het van 3 t/m 26 december 2022 centraal in de bovenzaal van de Haagse Kunstkring bij de manifestatie ‘Kijken naar het Binnenhof’, dat we allemaal kennen als het begin en het hart van Den Haag en als het politieke en bestuurlijke centrum van ons land.

In etsen, schetsen, foto’s, tekeningen, teksten, gedichten, herinneringen en beschouwingen passeert het Binnenhof een maand lang de revue.

https://www.haagsekunstkring.nl/
https://haagsedingen.nl/

Datum:
28 december 2022
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0