Kruisvaarders en Weldoeners in het Centraal Museum

De tentoonstelling Kruisvaarders en Weldoeners vertelt het fascinerende verhaal van de Ridderlijke Orde Balije van Utrecht. Deze kruisridderorde streed voor het christelijk geloof in het Heilige Land en aan de Oostzee.

Daarnaast had de orde een verzorgende taak. De orde bestaat nog steeds. Kruisvaarders en Weldoeners presenteert alle ontwikkelingen in en rond deze orde van de 12e eeuw tot nu, van de kruistochten tot aan het Duitsche Huis aan de Utrechtse Springweg. Nooit eerder is het waardevolle erfgoed van de orde samen tentoongesteld aan een breed publiek.  

De derde Kruistocht

Tussen 1100 en 1300 gingen Europese ridderlegers op kruistocht naar het Heilige Land om heilige plaatsen, zoals Jeruzalem, te veroveren. Aan het eind van de 12e eeuw ontstond tijdens de Derde Kruistocht een geestelijke ridderorde: de Duitsche Orde. Die had oorspronkelijk als taak om de gewonden en de zieken te verplegen en de pelgrims te beschermen, maar ook om deel te nemen aan de strijd.

Het huis aan de Springweg is in 1346 gebouwd voor de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht. Na de periode van de kruistochten kreeg de Balije van Utrecht een nieuwe identiteit. Inmiddels is de orde een belangrijke speler op het gebied van goede doelen. Het huis bevat waardevol erfgoed zoals een portretreeks van alle landcommandeurs sinds 1231 en een kostbaar archief, dat op afspraak toegankelijk is voor onderzoekers.

Foto 1: Hendrik Casimir I van Nassau

Datum:
11 juli 2015 / 29 november 2015
Type activiteit:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1