Land van ons - Samen werken aan herstel van landschap en biodiversiteit

Land van ons - Samen werken aan herstel van landschap en biodiversiteit

Koop samen met ons landbouwgrond en word mede-eigenaar

Een coöperatie met jou als deelnemer

Land van Ons is een coöperatie. Bij een coöperatie wordt het dagelijks werk normaliter gedaan door een aantal werknemers onder leiding van een directeur. Eigenlijk een gewoon bedrijf. Meestal zijn deze mensen in loondienst van de coöperatie, of worden ingehuurd.

Bij Land van Ons werkt het anders. Land van Ons: "We hebben geen directeur, maar een bestuur dat de samenhang bewaakt en verantwoording aflegt aan alle deelnemers. Niemand bij Land van Ons wordt betaald. Wij kunnen dit doen omdat heel veel deelnemers bereid zijn een stukje van hun tijd en talent in te zetten voor het welslagen van onze doelen. We zijn letterlijk met elkaar aan het ondernemen." 

En dan?

Onze grond blijft cultuurgrond: grond die door mensen bewerkt wordt en waar producten vanaf komen voor ons dagelijks bestaan. Of dat nu hooi is of graan, aardappels, groenten of fruit. Een wei, een akker, een boomgaard of een voedselbos. de keuzemogelijkheden zijn groot.

Waar wij ons door willen onderscheiden is dat de ecologie de basis is voor de exploitatie van de gronden. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar is het zeker niet. Ecologisch handelen en exploiteren is gewoon je verstand gebruiken: voor al het leven op aarde gaat het om voedsel, veiligheid en voortplanting. Wat we gaan doen is dat organiseren voor elk stuk grond dat Land van Ons in bezit krijgt.

Dat betekent dat er nog steeds op geboerd kan worden. Niet zoals nu bij de intensieve landbouw gebruikelijk is geworden. Maar meer zoals de ‘biologische’ boeren dat aanpakken. Hoewel de eerlijkheid gebiedt: ook daar kunnen op het vlak van herstel biodiversiteit nog genoeg stappen gemaakt worden.

 

https://landvanons.nl/

Datum:
10 mei 2021
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0