Le Corbusier’s vierde dimensie in Cobra Museum

Le Corbusier’s vierde dimensie toont de vrije beeldende praktijk met tekeningen, schilderijen, wandtapijten en objecten van deze wereldberoemde architect. De Deense kunstenaar Jakob Kolding creëert Corbulations, een ingreep in de tentoonstelling die bemiddelt tussen Le Corbusier, CoBrA en publiek.

De tentoonstelling Le Corbusier’s vierde dimensie toont de beeldende praktijk van de wereldberoemde architect Le Corbusier.

Miraculeuze vierde dimensie

In de tentoonstelling zijn tekeningen, schilderijen, sculpturen en wandtapijten te zien. Sommige werken zijn nooit eerder tentoongesteld. De titel is gebaseerd op een uitspraak van Le Corbusier waarin hij zijn artistieke proces vergelijkt met het betreden van een ‘miraculeuze vierde dimensie’. De titel wijst bovendien voorbíj het gevestigde beeld over deze invloedrijke en controversiële architect en stedenbouwer. Want hoewel de architectuur van Le Corbusier doorgaans gezien wordt als hét voorbeeld van rationalisme en functionalisme, valt uit zijn beeldende praktijk op te maken dat hij volop de ruimte gaf aan het irrationele.

Werkplaats voor geduldig onderzoek

Le Corbusier bracht 45 jaar lang de helft van iedere dag door in wat hij zijn ‘Werkplaats voor geduldig onderzoek’ noemde, om te schrijven, tekenen, schilderen en beeldhouwen. Dit was een intiem, persoonlijk gebied, en tegelijkertijd een sleutel tot zijn onderzoekingen als architect. In de loop der jaren is er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen Le Corbusier’s beeldend werk en zijn architectuur, en hoe zijn visuele denkproces zich doorzette in zijn praktijk als architect.

De tentoonstelling ‘Le Corbusier’s vierde dimensie’ toont aan hoe belangrijk het kan zijn om ruimte te geven aan creativiteit door het irrationele toe te laten. Juist het omarmen van dat wat niet bij voorbaat bekend is, bleek voor Le Corbusier een sleutel te zijn tot zijn architectuur, die vaak als rationeel wordt omschreven. Binnen de CoBrA-beweging werd van meet af aan bepleit het irrationele karakter van de mens blijvend te erkennen en het irrationele dus ook een belangrijke rol te laten spelen in de kunstpraktijk.

Corbulations van Jakob Kolding

De Deense kunstenaar Jakob Kolding (Denemarken, 1971) presenteert Corbulations, een nieuw werk dat hij in reactie op de tentoonstelling Le Corbusier’s vierde dimensie ontwikkelde. Kolding selecteerde werk van Le Corbusier en van verschillende CoBrA-kunstenaars uit de collectie van het museum en brengt dat samen met zijn eigen collages en cut-outs in de installatie Corbulations.

Lees hier meer over Corbulations.

CoBrA en Le Corbusier

Een direct verband tussen Le Corbusier en CoBrA wordt verschaft door één van de kernleden en intellectuele motoren achter CoBrA: de Deense kunstenaar en denker Asger Jorn (1914-1973). Als jonge kunstenaar werkte Jorn samen met de beroemde architect en werd zich zodoende in sterke mate bewust van het vermogen van kunst en architectuur om emotie teweeg te brengen.

Vanaf dat moment is de Deense kunstenaar gefascineerd door architectuur als meest publieke vorm van kunst en bleef hij Le Corbusier’s activiteiten volgen. Overigens zou Le Corbusier later in zijn carrière, met zijn radicale ideeën over puurheid en ideale verhoudingen, zich ook engageren met totalitaire ideologieën als het fascisme.

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Fondation Le Corbusier.

 

De Deense kunstenaar Jakob Kolding (Denemarken, 1971) presenteert Corbulations, een nieuw werk dat hij in reactie op de tentoonstelling Le Corbusier’s vierde dimensie ontwikkelde. Kolding selecteerde werk van Le Corbusier en van verschillende CoBrA-kunstenaars uit de collectie van het museum en brengt dat samen met zijn eigen collages en cut-outs in de installatie Corbulations.

Op verzoek van het Cobra Museum presenteert de Deense kunstenaar Jakob Kolding (Denemarken, 1971, woont en werkt in Berlijn) Corbulations, een nieuw werk dat hij in reactie op de tentoonstelling ontwikkelde. 

Collages en cut-out figuren

Corbulations maakt optimaal gebruik van verschillende posities binnen de tentoonstelling: tussen het werk van Le Corbusier, het werk van de CoBrA-kunstenaars en het perspectief van de kunstenaar zelf.

In Corbulations worden deze posities uitgespeeld in het door Kolding gemaakte tentoonstellingsontwerp. Hierin zijn werken van Le Corbusier (variërend van schilderijen tot tapijten, sculpturen en tekeningen) en van CoBrA samengebracht. Deze worden gecombineerd met een reeks nieuwe collages en cut-out figuren van Kolding, die een relatie aangaan met elkaar, de andere tentoongestelde werken en uiteraard met de tentoonstellingsbezoeker. Het werk is in verschillende thema’s verdeeld. Het begin en het eind van de tentoonstelling worden letterlijk gemarkeerd door het thema architectuur. Twee andere thema’s zijn het menselijk lichaam en ‘plan’ en ‘spel’.

Posters

Koldings werk is gebaseerd op de collage-methode in de ruimste zin van het woord. Vaak maakt hij constellaties van objecten (hij noemt die zelf ruimtelijke collages) waarin het sociale, fysieke, psychologische en politieke onlosmakelijke onderdelen in een geheel vormen.

Kolding heeft altijd een grote interesse in moderne architectuur gehad: “In zekere zin ben in letterlijk opgegroeid tussen Le Corbusier – zonder wie een voorstad als Albertslund ondenkbaar was geweest – en Asger Jorn en Cobra – in de vorm van posters in het huis uit mijn kindertijd. Tussen het plan en de dérive. Deze twee posities hebben mij sterk beïnvloed tijdens het volwassen worden en zijn later in mijn werk doorgesijpeld. Hoewel ze vaak als tegengestelde posities worden gepresenteerd maken ze natuurlijk deel uit van elkaar. Je kunt geen plan hebben zonder het echte leven, zonder spel, zoals zowel Le Corbusier als Asger Jorn heel goed wisten, zelfs al benaderden ze dit heel verschillend, misschien zelfs vanuit tegenovergestelde richtingen.”  

Afbeeldingen: 1) Le Corbusier, near 1937 by André Rogi © DR, Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais , 2) Le Corbusier's vierde dimensie , 3) ) Le Corbusier's vierde dimensie, 4) Corbulations van Jakob Kolding. © Peter Tijhuis / Cobra Museum of Modern Art, 5) collaga le corbusier, 6) tentoonstelling 

http://www.cobra-museum.nl/

Datum:
7 oktober 2017 / 7 januari 2018
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0