Lezing over de Rozenkruisers

Lezing over de Rozenkruisers

De rozenkruisers vormden een spirituele en culturele beweging in Europa in de vroege 17e eeuw. Het woord rozenkruiser is ontleend aan de naam Christian Rosenkreuz. Die naam komt voor in een aantal teksten die tussen 1612 en 1616 werden gepubliceerd. Christiaan Rosenkreuz richtte een broederschap op die manifesten verspreidde. De Rozenkruisers bestaan nog steeds. Een bekende Rozenkruiser is de voormalige staatssecretaris van Cultuur Medy van der Laan.

Lyke de Vries geeft binnenkort een lezing over die Rozenkruisers uit de 17e eeuw.

Anders dan sommige kerkhervormers verwachtten de Rozenkruisers geen einde van de wereld maar verwachtten ze een nieuwe, gelukzalige periode op aarde. Volgens hen kon de mens hier in belangrijke mate aan bijdragen. Niet alleen de religie moest hervormd worden, ook wetenschap en politiek moesten eraan geloven. Deze oproep tot algehele reformatie vormde voor Lyke de Vries de invalshoek om een aantal geschriften van de Rozenkruisers onder de loep te nemen.

Algehele reformatie

In twee pamfletten, de Fama Fraternitatis (1614) en de Confessio Fraternitatis (1615), toegeschreven aan de Rozenkruisers, wordt dus gepleit voor vele hervormingen en veranderingen. De pamfletten kregen een enorme respons. Dat leidde tot een ware furore rondom de Rozenkruisers. De spreekster van vanavond heeft zich verdiept met deze roep tot algehele reformatie in de pamfletten. Daarin komen verschillende elementen samen: behalve het esoterische, ook het wetenschappelijke, theologische en filosofische karakter van de geschriften.

Onzichtbaar

Hoewel de Rozenkruisers in de zeventiende eeuw razend populair waren en veel invloed hadden op andere hervormers uit die tijd, worden er geen grote vernieuwingen aan hen toegeschreven. Onder andere omdat ze onzichtbaar waren, wat – gezien de vervolgingen van degenen die het voor hen opnamen – wel begrijpelijk was. Als je met hun ideeën sympathiseerde, kon je dus niet met hen in contact komen of je ergens bij aansluiten.

Dit en veel meer in de lezing van Lyke de Vries op donderdag 28 maart om 20.00 (inloop vanaf 19.30) in het logegebouw in Utrecht, Maliebaan 70a. U kunt zich aanmelden voor deze lezing via secretaris.loge042@vrijmetselarij.nl

https://loge-ultrajectina.nl/

Datum:
28 maart 2022
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0