Minister Van Engelshoven onthult gedenksteen voor Johan Huizinga in De Nieuwe Kerk Amsterdam

Op woensdag 30 januari 2019 zal Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een gedenksteen onthullen ter ere van historicus en schrijver Johan Huizinga. Aanleiding is het 100-jarig jubileum van zijn literaire meesterwerk Herfsttij der Middeleeuwen.

Op 31 januari 1919 verscheen dit beroemde, zeer invloedrijke werk dat generaties historici en studenten in binnen- en buitenland heeft geïnspireerd. Het is in meer dan twintigtalen uitgegeven, van Engels, Frans Duits tot Hebreeuws, Albanees en Russisch.

De onthulling zal plaatsvinden in het bijzijn van kinderen en kleinkinderen van Huizinga, schrijver Bart van Loo – auteur van het zojuist verschenen De Bourgondiërs (vijf sterren in De Standaard) en emeritus hoogleraar historische letterkunde Herman Pleij. Walter Nikkels heeft de steen ontworpen en Henk Welling voert het ontwerp uit.   

Schrijvers in De Nieuwe Kerk Amsterdam

Met de gedenksteen voor Huizinga wordt een nieuwe naam aan het literaire pantheon van De Nieuwe Kerk toegevoegd. Tal van bekende, maar ook minder bekende, schrijvers zijn in De Nieuwe Kerk begraven of worden herdacht met een gedenksteen. Grote namen zijn Joost van den Vondel, P.C. Hooft en recent Hella S. Haasse (2018). De negentiende-eeuwse dichter Isaäc da Costa werd als een van de laatste in De Nieuwe Kerk bijgezet (1860), en de in zijn tijd zeer populaire dominee-dichter Ten Kate kreeg jaren na zijn dood (1923) een gedenksteen geplaatst.  

Schrijvers voeren met regelmaat het woord in de kerk. Connie Palmen opende met een gesproken essay in 2016 de biografische tentoonstelling over Marilyn Monroe, Bas Heijne opende in 2017 We Have a Dream. Een jaarlijkse traditie is de 4-mei-lezing van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Vorig jaar sprak Daan Heerma van Voss. Onder meer Adriaan van Dis, Anna Enquist, Geert Mak, Nelleke Noordervliet, Jeroen Brouwers, Wim de Bie en Remco Campert gingen hem voor. Harry Mulisch hield in 1992 de eerste lezing.  

Over Johan Huizinga   

Huizinga werd op 7 december 1872 geboren in Groningen. Na het gymnasium begon hij in 1891 aan de Rijksuniversiteit te Groningen zijn studie Nederlandse letteren. In 1897 promoveerde hij en werd leraar geschiedenis aan de HBS in Haarlem. 1905 was het jaar van de terugkeer naar zijn geboortestad, waar hij hoogleraar algemene en vaderlandse geschiedenis werd. In 1915 kreeg Huizinga aan de Universiteit Leiden een aanstelling tot hoogleraar algemene geschiedenis. Hier voltooide hij Herfsttij der Middeleeuwen (1919). In de jaren dertig profileerde Huizinga zich als cultuurcriticus met In de schaduwen van morgen (1935), dat hem nog bredere bekendheid verschafte. Had hij zich met Herfsttij onderscheiden als cultuurhistoricus, in 1938 in 1938 maakte hij ook als cultuurfilosoof wereldwijd naam met Homo Ludens. Als rector magnificus van de Leidse universiteit (1932–33) en tijdens de bezetting keerde hij zich fel tegen het nationaalsocialisme. In 1942 bracht hij drie maanden door in het interneringskamp Sint-Michielsgestel. Op 1 februari 1945 overleed een van Nederlands belangrijkste cultuurkenners in het Gelderse De Steeg. 

Over Herfsttij der Middeleeuwen    

In Herfsttij der Middeleeuwen beschrijft Huizinga op magistrale wijze de cultuur van de Lage Landen en Frankrijk in de veertiende en vijftiende eeuw. Hij onderzoekt de rijke cultuur van het Bourgondische hof en zijn culturele elite aan de hand van godsdienstige, historische, en literaire teksten in samenhang met de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven.   

Honderd jaar na verschijning geniet Herfsttij nog steeds populariteit. Er zijn weinig oorspronkelijk Nederlandse studieboeken die, een eeuw lang, op alle grote universiteiten wereldwijd gebruikt worden. Het werk wordt gezien als een van de grootste en meeslependste klassieke geschiedwerken. De grote internationale waardering voor Huizinga’s werk betreft niet alleen zijn inlevingsvermogen in de geschiedenis en zijn cultuurhistorische visie, maar ook de vloeiende schrijfstijl en het soms gewaagde taalgebruik.

Foto:  Erik en Petra Hesmerg 

https://www.nieuwekerk.nl/

Datum:
30 januari 2019
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0