Museum De Lakenhal en Ashmolean Museum presenteren: Jonge Rembrandt – Rising Star

Museum De Lakenhal presenteert van november 2019 tot februari 2020 de tentoonstelling Jonge Rembrandt - Rising Star. Voor het eerst wordt een overzichtstentoonstelling exclusief gewijd aan het vroegste werk van Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669).

Het publiek kijkt als het ware over de schouders van de jonge schilder mee en ziet hoe zijn talent tot bloei kwam. Werken die de inmiddels wereldberoemde meester op Leidse bodem maakte, keren na bijna 400 jaar terug naar zijn geboortestad. De tentoonstelling omvat ongeveer 40 schilderijen, 70 etsen en 10 tekeningen. Naast werk van Rembrandt zal er ook werk te zien zijn van onder andere Lievens, Lastman en Van Swanenburg. De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met het Ashmolean Museum in Oxford, een van de belangrijkste musea in het Verenigd Koninkrijk.

Uitzonderlijk talent

De tentoonstelling Jonge Rembrandt - Rising Star laat zien hoe het uitzonderlijke talent van Rembrandt Harmensz. van Rijn zich in de periode van 1624 tot 1634 ontwikkelde. Rembrandts werk, ook uit zijn eerste tien jaren, getuigt van een uitzonderlijk talent. De spectaculaire, pijlsnelle ontwikkeling van dat talent is in die eerste tien jaren van zijn kunstenaarschap van werk tot werk af te lezen. Nooit koos hij voor reeds bewandelde paden en steeds zocht hij onvermoeibaar naar nieuwe inzichten en mogelijkheden. Hij was een rasechte verkenner en vernieuwer. In deze eerste tien jaren legde Rembrandt het fundament voor zijn latere werk. Dat fundament leidde tot Rembrandts grote roem en droeg in hoge mate bij aan het karakter van de Nederlandse schilderkunst in de 17e eeuw.

Bijzondere bruiklenen

In Museum De Lakenhal zijn straks bijzondere bruiklenen uit binnen- en buitenland te zien, zoals Man in Oriental Costume ('The Noble Slav') (1632) uit de collectie van het Metropolitan Museum New York (USA). Ook het Zelfportret (ca. 1628) van een jonge Rembrandt uit de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam maakt onderdeel uit van de tentoonstelling. Daarnaast zijn natuurlijk de twee werken van Rembrandt uit de eigen collectie van Museum De Lakenhal te zien: Rembrandts vroegst bekende werk Brillenverkoper (ca. 1624) en Historiestuk met zelfportret van de schilder (1626).

Internationale samenwerking

Jonge Rembrandt - Rising Star is een internationale samenwerking tussen Museum De Lakenhal in Leiden en het Ashmolean Museum in Oxford. De tentoonstelling wordt samengesteld door Christopher Brown (voormalig directeur van het Ashmolean Museum en internationaal erkend Rembrandt-expert), Christiaan Vogelaar (conservator Museum De Lakenhal) en An Van Camp (conservator Ashmolean Museum).

Themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw

2019 staat in het teken van Rembrandt! Samen met museale partners, Leiden Marketing, Amsterdam Marketing, Den Haag Marketing en NBTC Holland Marketing herdenken we dan dat Rembrandt Harmensz. van Rijn 350 jaar geleden overleed. We doen dat in de vorm van het Rembrandtjaar. Museum Het Rembrandthuis trapt het jaar af in Amsterdam en de tentoonstelling Jonge Rembrandt - Rising Star in Museum De Lakenhal vormt het sluitstuk. Naast deze tentoonstelling zijn er het hele jaar bijzondere presentaties te zien in onder andere het Rijksmuseum, Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam en het Mauritshuis in Den Haag.

Heropening

Jonge Rembrandt - Rising Star is te zien in de gloednieuwe tentoonstellingszalen van Museum De Lakenhal. Na een periode van zorgvuldige restauratie en uitbreiding met een nieuwe vleugel, opent Museum De Lakenhal in het voorjaar van 2019 haar deuren weer op feestelijke wijze voor het publiek. Jonge Rembrandt - Rising Star is te zien vanaf 2 november 2019. Meer weten over de restauratie & uitbreiding? Bekijk de informatiepagina.

Afbeeldingen

Zelfportret, ca. 1628, Rembrandt, Rijksmuseum Amsterdam, 2) Portret van een oude man (Rembrandts vader), 1625-1630, Rembrandt, Ashmolean Museum, University of Oxford, 3) Christus te Emmaus, ca. 1628, Rembrandt, Musee Jacquemart-Andre – Institut de France, Parijs, 4) De profeet Jeremia (treurende om de verwoesting van de tempel in Jeruzalem), 1630 Rembrandt, Rijksmuseum, Amsterdam, 5) Brillenverkoper, ca. 1624, Rembrandt, Museum De Lakenhal, Leiden, 6) Historiestuk met zelfportret van de schilder, 1626, Rembrandt, Museum De Lakenhal, Leiden – langdurig bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 7) Interieur met figuren, ca. 1627, Rembrandt, National Gallery Ireland, Dublin, 8) Samson and Delilah, 1628, Rembrandt, Gemaldegalerie Staatliche Museen Berlijn – Preusischer Kulturbesitz, 9) self-portrait in a cap, open-mouthed, 1630, Rembrandt, Ashmoleon Museum, University of Oxford, 10) De roof van Proserpina, 1630, Rembrandt, Gemaldegalerie Staatliche Museen Berlijn – Preusischer Kulturbesitz, 11) Het loflied van Simeon, 1631, Rembrandt, Mauritshuis, Den Haag, 12) Man is oosters kostuum (‘De nobele slaaf’), 1632, Rembrandt, Legaat van William K. Vanderbilt, 1920, The Metropolitan Museum of Art, New York, 13) De roof van Europa, 1632, Rembrandt, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles      

https://www.lakenhal.nl/

Datum:
2 november 2019 / 9 februari 2020

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0