Museum Panorama Mesdag en Scriptum Art Books presenteren ‘De Schilders van het Panorama van Scheveningen’

Museum Panorama Mesdag en Scriptum Art Books presenteren ‘De Schilders van het Panorama van Scheveningen’

Het 140-jarig bestaan van het wereldberoemde Panorama van Scheveningen is de aanleiding voor het verschijnen van de publicatie: De Schilders van het Panorama van Scheveningen. Het boek kan worden opgevat als dé biografie van dit kunstwerk.

De opdracht

In april 1880 kreeg Hendrik Willem Mesdag de opdracht van zijn leven: het maken van een panoramaschilderij met als onderwerp de Scheveningse kust. Op 1 augustus 1881 was Panorama van Scheveningen voor het publiek te bezichtigen. Sinds die dag is dit uitgegroeid tot het oudste panoramaschilderij dat op zijn oorspronkelijke locatie te bezoeken is en dat jaarlijks zo’n 140.000 bezoekers uit binnen- en buitenland aan zich voorbij ziet trekken.

Militaire precisie

Voor het eerst wordt het verhaal van de totstandkoming van Mesdags Panorama – van commissie tot de opening in 1881– verteld: vanaf de eerste potloodschets tot het geschilderde doek van 14,5 meter hoog en 114,5 meter in omtrek. Het wordt duidelijk met welke militaire precisie Mesdag zich aan deze opdracht wijdde en dat het kunstwerk een turbulente vroege geschiedenis kent.

Eerbetoon

De rijk geïllustreerde publicatie is een eerbetoon aan een bijzondere samenwerking tussen vijf kunstenaars. Hendrik Willem Mesdag werkte aan deze opdracht samen met zijn echtgenote Sientje Mesdag-van Houten, goede vriend Bernard Blommers en de op dat moment nog jonge kunstenaars George Hendrik Breitner en Théophile de Bock. Aan elk van hen is een apart hoofdstuk gewijd. Niet eerder is hun relatie tot Mesdag zo uitgebreid bestudeerd: waar bestonden hun bijdragen uit, wat betekende het om met de gevierde meester Hendrik Willem Mesdag samen te werken, en heeft het werken aan het Panorama hun verdere carrières beïnvloed?

Nieuwe inzichten

De Schilders van het Panorama van Scheveningen brengt veel nieuwe of eerder weinig bekende informatie over deze kunstenaars en Mesdags Panorama voor het voetlicht. Het boek is rijk geïllustreerd met contemporaine foto’s en afbeeldingen van schilderijen. Twee grote uitklapplaten tonen niet alleen het panoramadoek zelf in zijn volle glorie, maar ook Mesdags gemonteerde potloodschetsen en een olieverfschets.

Bijzonder legaat

Het kunstboek De schilders van het Panorama van Scheveningen is in de eerste plaats mogelijk gemaakt door een bijzonder legaat van de heer Laurens de Lavieter. Museumdirecteur Minke Schat: ‘In dankbare herinnering benoemen we graag de heer Laurens de Lavieter, die onderzoek en publicatie mogelijk maakte. De heer Lavieter was gul en bescheiden en bezat een grote liefde voor kunst en cultureel erfgoed in het algemeen en voor Mesdag in het bijzonder.’

Het project is daarnaast ruimhartig ondersteund door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Vereniging Vrienden van Nieuwe Kunst 1900, Gifted Art, Fondation Custodia, de Stichting Vrienden van Mesdag en de Stichting Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds.

Nieuw standaardwerk

De publicatie vormt de eerste, wetenschappelijke publicatie over het Panorama van Scheveningen in bijna vijfentwintig jaar. Redacteuren Suzanne Veldink en Laura Prins: ‘Hopelijk groeit dit boek de komende jaren uit tot het nieuwe standaardwerk over het monumentale kunstwerk en zal het op zijn beurt een solide basis vormen voor toekomstig onderzoek’.

https://www.panorama-mesdag.nl/home

Datum:
30 maart 2021
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0