Museum Panorama Mesdag verwelkomt 80.000ste museumbezoeker

Museum Panorama Mesdag verwelkomt 80.000ste museumbezoeker

Gelukkig weten museumbezoekers de weg weer te vinden naar Museum Panorama Mesdag en kon het museum deze week de 80.000ste bezoeker feestelijk verwelkomen. Museumdirecteur Minke Schat verraste de niets vermoedende bezoekers Cora en Jan Blonk – Meeldijk met een verrassingspakket.

Na twee extreem moeilijke coronajaren waarin de bezoekcijfers sterk daalden, zag het museum dit jaar de bezoekcijfers weer langzaam stijgen. Met Mesdags Panorama, de collectie en een verrassend tentoonstellingsaanbod wist het museum het brede publiek weer aan zich te binden. Het museum verwacht 2022 af te sluiten met 85.000 bezoekers, met name uit eigen land, een deels vanuit Europa. Een stijging van 13 procent opzichte van het verwachte bezoekaantal voor dit jaar, echter slechts nog maar 63 procent van het bezoekaantal uit 2019.

Terugblik 2022

Museum Panorama Mesdag vierde ter ere van haar honderdste sterfjaar het leven en werk van de onterecht vergeten Haagse kunstenaar Suze Robertson (1855-1922). De tentoonstelling trok veel mensen naar het museum, na een aarzelende terugkeer van het publiek in de eerste helft van het jaar. De tentoonstelling Suze Robertson. Toegewijd. Eigenzinnig. Modern. en de gelijknamige publicatie zijn door zowel de media als het publiek lovend ontvangen.

Eveneens goed ontvangen werden de tentoonstellingen: Mesdag & De Natuur, Hoogtepunten uit de collectie en Time & Tide: panoramafoto’s van fotograaf Siebe Swart. Een door het Mondriaan Fonds gesteund collectieonderzoek resulteerde in de vondst van de vroegst bekende tekening van Hendrik Willem Mesdag.

Impact

Er verschenen dit jaar ruim 1.500 berichten over het museum met een gezamenlijke mediawaarde van ruim 3,5 miljoen euro. Dit had een positieve impact op het museum, met veel bezoekers uit Den Haag en de regio. Met het uitgeven van publicaties bij tentoonstellingen, waaronder de monografie over Suze Robertson, genereert het museum niet allen meer eigen inkomsten, maar blijft ook kennis bewaard voor volgende generaties. De vernieuwde visuele identiteit en branding van het museum heeft dit jaar geresulteerd een gestegen merkwaarde, naar plaats 21 van de 50 bekendste nationale musea.

Optimisme en zorgen

In de afgelopen jaren heeft het museum zich ontwikkeld van een museale attractie naar een kunstmuseum met hoogwaardige tentoonstellingen en publieksprogramma’s. Het museum is daarmee uitgegroeid tot een landelijke speler. Het ontbreken van structurele subsidies in combinatie met torenhoge energielasten, evenals stijgende loonkosten, zijn en blijven een grote bron van zorg. Het museum hoopt op structurele steun.

Museumdirecteur Minke Schat: ‘We zijn ontzettend dankbaar voor de genereuze steun die het museum het afgelopen jaar wederom heeft ontvangen van het Rijk, gemeente Den Haag, diverse fondsen, partners en particulieren. Dankzij deze steun, het maken van scherpe keuzes en het innovatief schakelen met een veerkrachtig bestuur en team, hebben we weer kunnen opleven. Er is gepast optimisme naar de toekomst, maar in deze crisistijden zijn de zorgen nog niet voorbij. Herstel vergt langer tijd. Als privaat museum zonder winstoogmerk en structurele subsidies is ondernemen voor ons vanzelfsprekend. Voor de crises runden we het museum op eigen kracht. Echter de opeenvolging van crises - van corona, inflatie en een verdriedubbeling van energiekosten - in combinatie met achterblijvende bezoekcijfers, dwingt ons tot een hulpvraag naar structurele steun. Wij blijven pragmatisch opereren en kijken binnen de mogelijkheden wat we kunnen doen, maar niet zonder ambitie'.

In het voorjaar en zomer presenteert het museum de tentoonstelling Verlangen naar de verte met fascinerende fotocollages, tot waaiers gevouwen panoramalandschappen en getekende vergezichten van de Duitse kunstenaar Ulrike Heydenreich (1975). Met deze tentoonstelling én het magische Panorama van Scheveningen sluit het museum aan bij het Escherjaar 2023. 

Voor het najaar bereidt het museum een warme wintertentoonstelling met als thema Kinderen van de Haagse School. In de tentoonstelling is aandacht voor zowel de vriendelijke als de erbarmelijke kinderverhalen van de negentiende eeuw, geschilderd door diverse kunstenaars van de Haagse School. Niet eerder werden de kindertaferelen van de Haagse School kunstenaars zo uitgelicht.

Nog te zien

Tot en met 5 maart is de tentoonstelling Suze Robertson. Toegewijd. Eigenzinnig. Modern. te zien.   

Over Museum Panorama Mesdag

Museum Panorama Mesdag is een icoon in Den Haag, met het Panorama van Scheveningen als hoogtepunt. Het museum toont kunst van het echtpaar Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten, evenals wisselende tentoonstellingen die heden en verleden verbinden. Museum Panorama Mesdag is oneindig boeiend voor iedereen.

Afbeeldingen

1) 80.000ste bezoeker Museum Panorama Mesdag. Foto Eliza Jordaan, 2  - 4) Suze Robertson, Museum Panorama Mesdag. Foto Jan Kees Steenman

https://panorama-mesdag.nl/

Datum:
24 december 2022
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0