Nationaal Holocaust Museum opent 11 maart 2024

Nationaal Holocaust Museum opent 11 maart 2024

In het Nationaal Holocaustmuseum staat de Jodenvervolging in Nederland centraal. Vóór de Tweede Wereldoorlog leefden Joden en niet-Joden hier met, naast en langs elkaar. Zij hadden dezelfde rechten.

Tijdens de bezetting vermoordden de nazi’s in Europa ongeveer zes miljoen Joden. Dit staat bekend als de Holocaust of Sjoa. Van de Joodse bevolking in Nederland werd driekwart vermoord.

Ook het dagelijks leven van Joden voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding zoals Joden die meemaakten en de omgang met de Holocaust in onze nationale herinneringscultuur komen in het museum aan bod. Het Nationaal Holocaustmuseum presenteert de geschiedenis zonder terughoudendheid en geeft de slachtoffers een herkenbaar gezicht.

Vergeet-me-nietjes

Een kartonnen lijstje met drie pasfoto’s van anonieme slachtoffers en de oproep “Vergeet ons niet!” diende als inspiratie voor ‘Vergeet-me-nietjes’: in negentien uniek vormgegeven vitrines, verdeeld over het museum, staat telkens één mensenleven centraal. Met een persoonlijk voorwerp, een portretfoto of -video, een korte tekst en audiofragment kleurt een Vergeet-me-nietje het leven van een Holocaustslachtoffer weer in.

Misdadenbehang

De wanden van de tentoonstellingszalen zijn van plafond tot plint voorzien van teksten vol anti-Joodse maatregelen. De Duitse bezetter vaardigde deze vanaf mei 1940 uit om Joden te discrimineren, isoleren, beroven en deporteren. De maatregelen werden vaak vastgelegd als verordeningen, beschikkingen of instructies en hadden allemaal de kracht van wet. De bezetter verplichtte op deze manier dat Joden zich lieten registreren (1941) en de Jodenster moesten dragen (1942). Dit ‘misdadenbehang’ biedt een zo volledig mogelijk overzicht van alle anti-Joodse maatregelen in Nederland.

Bijzondere plek

Het Nationaal Holocaustmuseum opent in een historisch gebouw, de voormalige Hervormde Kweekschool. Tijdens de oorlog gebruikten de nazi's de naastgelegen Crèche als verzamel- en deportatieplaats voor Joodse kinderen. Directrice Henriëtte Pimentel hielp honderden van hen ontsnappen, ook via de Kweekschool.

https://jck.nl/locatie/nationaal-holocaustmuseum

Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0