Oorlog op Zolder in Oorlogsmuseum Overloon

In de zeventig jaar van zijn bestaan heeft het Oorlogsmuseum Overloon een grote collectie opgebouwd van allerlei voorwerpen die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Het museum is nog steeds geïnteresseerd in nieuwe voorwerpen. De tentoonstelling De Oorlog op Zolder is er aan gewijd.

Erik van den Dungen, directeur: ‘In de afgelopen zeventig jaar nam de collectie steeds grotere proporties aan. Vroeger door schenkingen van particulieren die vaak zelf de oorlog hadden beleefd. Tegenwoordig steeds meer van mensen die zelf gelukkig geen oorlog hebben hoeven meemaken.’

Colligo ergo sum

‘Als museum bieden we een compacte blik op de grote variëteit aan bijzondere objecten en documenten die we in huis hebben. Gaandeweg wordt bij een deel daarvan duidelijk waarom mensen deze eerst thuis bewaarden.

Op vele tienduizenden zolders liggen nog, diep weggestopt, spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Vroeg of laat worden die opgeruimd. Om welke reden dan ook. En op welke manier dan ook. Voor ons museum kunnen die best interessant zijn. Maar niet minder interessant is de vraag waarom die spullen eigenlijk al die tijd bewaard zijn gebleven.

Is er, naar analogie van ‘blinde opruimwoede’ ook nog zoiets als ‘blinde bewaarwoede’? Of is het een kwestie van emotie, of misschien gewoon verzameldrang: colligo ergo sum (ik verzamel dus ik besta) …?’

Slim werken  

‘We laten het graag aan uw eigen voorstellingsvermogen over om te bedenken of u thuis nog dingetjes uit de oorlog hebt, die eigenlijk prima – en misschien wel beter met het oog op het toekomstig behoud ervan – in ons museum ondergebracht zouden kunnen worden.’

Het Oorlogsmuseum Overloon is een zelfstandig museum, dat voor meer dan 99% in zijn eigen inkomsten voorziet, zonder exploitatiesubsidies. Erik van den Dungen: ‘Dus proberen we slim te werken en duurzame oplossingen te kiezen. Zo vindt u midden in de grote militaire hal een rond paviljoen, dat we voor een fractie van de originele prijs konden overnemen van de Floriade (Venlo, 2012).'

Vitrines

'Verder gebruiken we voor de komende renovatie vitrines die de Hermitage (Amsterdam, 2009) liet ontwikkelen  voor de openingstentoonstelling aldaar en vindt u hier, bij onze expositie De Oorlog op Zolder de sokkels terug die werden gebruikt voor de grote overzichtstentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 Voorwerpen die in de Kunsthal te zien was (Rotterdam, 2014).

Door dit creatieve hergebruik treft u veel tweedehandse materialen aan in ons museum. Maar is dat, als je kijkt naar collecties, niet altijd het geval in een museum? Deze tentoonstelling is daarom bij uitstek onze uitnodiging aan u om ‘oorlogsspullen’ bij u thuis op zolder te hergebruiken door ze te schenken aan een museum.’

Tot en met 1 november 2015

Datum:
23 april 2015 / 1 november 2015
Type activiteit:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1