Op stap met Pierius Winsemius

Pieter Winsemius, de oud-minister, heeft een boek geschreven over de geschiedenis van Friesland.   Hoofdpersoon in het verhaal is Pierius Winsemius die kroniekschrijver en hoogleraar in Franeker was. Pierius levenswerk is ‘Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant’  uit 1622. Het is duizend bladzijden dik en is verschenen in twintig ‘boecken’.

Het begint allemaal met Koning Friso, driehonderd jaar voor Christus. Friso heerst over een gebied van het IJsselmeer tot ver in Duitsland.  Friso brengt het Koningsvaandel, het symbool van de Friese vrijheid,  terug naar Friesland. Friso’s opvolgers voeren veel en graag oorlog, vooral met de Franken, en als ze dat niet doen dan maken ze met evenveel inzet ruzie met hun eega of hun familie.

Grutte Pier

In de veertiende eeuw krijgt het hedendaagse Friesland zijn contouren. De 21 eeuwse Pieter helpt Pierius een handje door met kleindochter Martje ter plekke de geschiedenis in ogenschouw te nemen.  Martje is een avontuurlijk en nieuwsgierig meisje. Met haar opa praat zij even gemakkelijk als met Koning Radboud en Grutte Pier. En ook de hond van Radboud maakt zijn opwachting op de Waddendijk.

Waar is het vaandel gebleven na de roemruchte slag bij Warns? Pieter en Martje duiken in het Oeuvre van Pierius om te zoeken naar aanwijzingen. De zoektocht voert hen vervolgens naar Rode Klif, Molkwar, het  sjûkelân in Franeker en Hemelum.

Ald Meijerspartij

Op het eind van het verhaal komen steeds meer gebeurtenissen van de Winsemius familie aan de orde. De apotheose van het boek vindt plaats op de terp van Westerhitzum, de biotoop van het geslacht Winsemius. Na afloop barbecueen de hoofdrolspelers van de jaarlijkse Ald Meijerspartij, de kaatspartij van Hitzum, het dorp dat in 1540 de eerste Winsemiussen zag verschijnen.   

Op woensdag 15 april, om 19.30 uur,  houdt Pieter Winsemius een lezing over het boek ‘Het Koningsvaandel’, dat op die dag wordt gepresenteerd. Het boek is die avond met korting te koop. Aanmelding via: www.lc.nl/lezersavond

Daarnaast is Pieter Winsemius te beluisteren op maandag 5 mei, Bevrijdingsdag in de Dorpskerk van Huizum, Huizum Dorp 67 in Leeuwarden. Het begint om 16.00 uur. Hans Mol, hoogleraar Friese geschiedenis, zal reageren op het boek van Pieter Winsemius. Toegang gratis. Zie ook www.facebook.com/dorpskerkhuizum

 

 

Type activiteit:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0