Openstelling St. Janskerk Zutphen

De Nieuwstad had vanaf het begin een eigen kerk, de 'kerk van de Heilige Maagd Maria in de Nieuwstad', vermeld in 1272. De oudst zichtbare gedeelten van het huidige kerkgebouw dateren van de 14e eeuw.
In het koor zijn vijf gebrandschilderde koorvensters aangebracht, ontworpen door Dieter Hartmann. Het Timpe-orgel uit 1818 met pijpwerk uit de laat-17e eeuw wordt regelmatig bespeeld tijdens de openstellingen.
In 1809 wordt de Nieuwstadeskerk door koning Lodewijk Napoleon aan de katholieken teruggegeven.
In 1874 wordt een nieuwe sacristie gebouwd en gewelven en muren  gerestaureerd. In de volgende decennia worden nog talrijke bouwkundige aanpassingen uitgevoerd, zoals het bouwen van een groot zuid portaal aan de eerste travee(1904) en een neogotische doopkapel aan de noordzijde(1911), die wegens bouwvalligheid bij de laatste restauratie wordt afgebroken. Het zuidportaal doet nu dienst als Mariakapel.
Een jarenlange restauratie, begonnen in 1980, is in 2004 voltooid. De kerk is nu weer in volle glorie hersteld.

Datum:
1 september 2012 / 20 oktober 2012
Type activiteit:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0