Rembrandt?

Vanochtend was de presentatie van het Rembrandtjaar 2019. Rembrandt wordt breed voor het voetlicht gebracht in diverse musea en NBTC Holland Marketing speelt een belangrijke rol daarbij. Charlotte Rulkens, conservator, en Edwin Buijsen, hoofd collectie van het Mauritshuis, gingen nader in op de al dan niet echte Rembrandts.

Na afloop van de tentoonstelling Rembrandt en het Mauritshuis gaat het Mauritshuis nieuw onderzoek doen naar twee schilderijen uit de eigen collectie om er achter komen of ze wel of niet van Rembrandt zijn. Het gaat om Studie van een oude man uit 1650 en Tronie van een oude man uit c. 1630-31. Beide werken werden respectievelijk in 1891 en 1892 door toenmalig Mauritshuis directeur Abraham Bredius verworven als echte Rembrandts, maar ze worden nu door het museum als ‘twijfelgevallen’ beschouwd. Tegelijk met het onderzoek zal het Mauritshuis beide schilderijen ook grondig restaureren.

Wel of niet van Rembrandt?  

De ‘studie’ en de ‘tronie’ werden in het verleden al eens onderzocht, maar vanaf september 2019, wanneer de tentoonstelling Rembrandt en het Mauritshuis is afgesloten, worden de nieuwste technieken aangewend om meer te weten te komen over de schilderijen. Ook zullen latere overschilderingen worden verwijderd. Hopelijk kan dan een antwoord worden gegeven op de vraag of ze wel of niet door Rembrandt zijn geschilderd. Restauratie en onderzoek zullen plaatsvinden in het eigen restauratieatelier. Het museum zal daarbij ook gebruik maken van externe expertise. Hoe lang het onderzoek gaat duren is nog niet bekend. Ook als dit geen uitsluitsel geeft over de toeschrijving, zal het zeker nieuwe informatie opleveren over de schildertechniek.

Tronies  

Beide schilderijen zijn vervaardigd als zogeheten ‘tronies’. Een ‘tronie’ stelt niet een specifieke persoon voor, maar geeft een bepaald karaktertype of emotie weer. In de 19de eeuw, toen de roem van Rembrandt tot ongekende hoogte begon te stijgen, wilde men graag familieleden van de meester in zijn schilderijen ‘ontdekken’. Zo kreeg de Studie van een oude man het stempel 'broer van Rembrandt' en de Tronie van een oude man 'vader van Rembrandt'. Maar elk bewijs dat het hier inderdaad gaat om zijn broer Adriaen van Rijn of vader Harmen Gerritsz van Rijn ontbreekt.

Edwin Buijsen, hoofd collectie Mauritshuis: ‘Met elke generatie verbeteren de technieken om onderzoek te doen naar schilderijen. Wij grijpen deze kans aan om hopelijk het antwoord te vinden op de vraag of het wel of geen Rembrandts zijn. Een spannende zoektocht die ons in ieder geval allerlei nieuwe informatie gaat opleveren’.

Tentoonstelling Rembrandt en het Mauritshuis  

Het Mauritshuis bezit één van de belangrijkste collecties schilderijen van Rembrandt ter wereld. In het themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw 2019 toont het museum voor de eerste keer alle 18 schilderijen die ooit als ‘Rembrandt’ zijn verworven. Hieronder zijn absolute topstukken als De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp, Saul en David en het Zelfportret uit Rembrandt zijn sterftejaar 1669. Vijf schilderijen in de collectie worden tegenwoordig niét meer erkend als vervaardigd door de grote meester. ‘De 'studie' en 'tronie' zijn op deze tentoonstelling eveneens te zien, met een vraagteken achter de naam Rembrandt. 

In de tentoonstelling Rembrandt en het Mauritshuis wordt het bijzondere verhaal verteld hoe het in de verzameling van het museum is terecht gekomen. Wie ontdekte het schilderij? Werd het gekocht of geschonken? Hoe werd het onderzocht? Waarom (en hoe) vielen sommige schilderijen na een tijd van hun ‘Rembrandt-voetstuk’? Het publiek wordt bovendien uitgenodigd te kijken en te vergelijken. Is het verschil tussen ‘wel' en ‘geen' Rembrandt’ te zien?

Afbeeldingen: 1) Rembrandt? Studie van een oude man, 1650  , 2) Rembrandt? Tronie van een oude man, c. 1630-31

https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/

 

 

 

 

Datum:
30 januari 2019
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0