Remy Jungerman – Behind the Forest | Stedelijk Museum Amsterdam

Remy Jungerman – Behind the Forest | Stedelijk Museum Amsterdam

Het Stedelijk Museum presenteert vanaf 20 november Remy Jungerman. Behind the Forest, met werk van de afgelopen vijftien jaar en nieuw werk dat speciaal is gemaakt voor de tentoonstelling. In Jungermans sculpturen, installaties, panelen, collages en zeefdrukken beweegt hij zich tussen de Marron-cultuur in Suriname, de Afrikaanse Diaspora en het 20ste-eeuws modernisme. Hij zoekt naar een autonome beeldtaal door abstracte geometrische patronen uit verschillende culturen met elkaar in gesprek te laten gaan.

Remy Jungerman (1959) is geboren in Moengo, Suriname, en woont en werkt in Nederland en de Verenigde Staten. Hij volgde een opleiding aan de Academie voor Hogere Kunst- en Cultuuronderwijs in Paramaribo en verhuisde in 1990 naar Amsterdam om een vervolgstudie te doen aan de Rietveld Academie.

Vooroudervering 

Jungermans moeder was van Afrikaanse origine, zijn vader van Europese afkomst. Toen zijn vader in 2005 overleed ging hij terug naar Suriname voor de begrafenis. Ook bezocht hij het familiealtaar van zijn moeder en nam deel aan rituelen behorend bij de voorouderverering. Zijn moeder stamt af van de Bakabusi (‘de mensen achter het bos’) ook bekend als de Brooskampers, die onder leiding van kapitein Broos ontsnapten aan de slavernij van de Nederlandse plantages en een eigen gemeenschap in de Surinaamse regenwouden stichtten. Besef van zijn schatplichtigheid aan de cultuur van de Marrons leidde tot Jungermans beslissing om daaraan voortaan uitdrukking te geven in zijn werk.

Marrons 

De tentoonstellingstitel Behind the Forest is een directe verwijzing naar de Bakabusi mensen. Jungerman neemt dan ook het jaar 2005 als beginpunt voor dit overzicht van zijn artistieke oeuvre. Vanuit de cultuur van de Marrons smeedt hij relaties met het modernisme, waarvoor de geometrische patronen van traditionele textielvormen een unieke mogelijkheid bieden. Verbanden leggen en beeldculturen naast of tegenover elkaar plaatsen zijn onderdeel van zijn nadrukkelijke streven naar een autonome beeldtaal, waarin recht wordt gedaan aan de verschillende culturen van de landen die voor hem bepalend zijn: Suriname, Nederland en de Verenigde Staten.

“Remy Jungerman zoekt naar een nieuwe beeldtaal waarin verschillende culturen samensmelten en in dialoog gaan met elkaar. Met verwijzingen naar de Marron-cultuur, West-Afrikaanse invloeden en modernistische esthetiek van bijvoorbeeld De Stijl en het constructivisme dagen Jungermans installaties de gevestigde kunstgeschiedenis uit met z’n eigen ritme, beeldtaal en invloeden.”

— Rein Wolfs, directeur Stedelijk Museum Amsterdam

Grote horizontalen

Remy Jungerman behoort tot een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars. Behind the Forest toont een aantal hoogtepunten van de afgelopen vijftien jaar waaronder de installatie Visiting Deities, bestaande uit drie grote horizontalen – ‘dragers van het verleden’- boven een tafel in een droge rivierbedding. Deze installatie toonde hij tijdens de 58e Biënnale van Venetië en is nu in het Stedelijk voor het eerst weer te zien. Ook ontwikkelde Jungerman een film met de titel Broos. Hiervoor maakte hij foto’s en korte filmfragmenten tijdens voorouderrituelen die werden gehouden door afstammelingen van de Bakubusi op de plantage Rorac in Suriname. De ritmische compositie van korte zwart-witfragmenten wordt ondersteund en versterkt door het muziekstuk Follow the Light van de Amerikaanse jazzmuzikant en componist Jason Moran.

Afbeeldingen

1) Remy Jungerman, GUARDIAN HAVANA, katoen, kokosnoot, legplanken, fotoprints, flessen, jeneverkruiken, hout (vuren, multiplex), 500 x 250 x 30 cm, 2009. Courtesy van de kunstenaar en Galerie Ron Mandos. Fotografie Aatjan Renders, 2) Remy Jungerman, Horizontal Obeah BAKABUSI,katoen textiel, kaolien (pimba), teer, kralen, spijkers, garen, acryl, hout (tulpenhout), 360 x 65 x 18 cm, 2020. Courtesy van de kunstenaar en Galerie Ron Mandos. Fotografie Aatjan Renders, 3) Remy Jungerman, PEEPINA A4, zeefdruk (Ltd Ed. Of 4), 70 x 100 cm, 2011. Courtesy van de kunstenaar en Galerie Ron Mandos. Fotografie Aatjan Renders, 4) Remy Jungerman, VISITING DEITIES, detail Horizontal Obeah GEENGESITONU III, katoen textiel, kaolien (pimba), garen en spijkers, hout (tulpenhout), 385 x 115 x 52 cm, 2018, Kunstmuseum Den Haag - aankoop met steun van het Mondriaan Fonds. Aatjan Renders

https://www.stedelijk.nl/   

Datum:
20 november 2021
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0