SAY IT LOUD in Bonnefanten Maastricht

SAY IT LOUD in Bonnefanten Maastricht

Een presentatie met hedendaagse kunstenaars die zich in hun werk verhouden tot onderwerpen die samenhangen met diversiteit, het koloniale verleden, de beeldvorming of de interpretatie hiervan. 

SAY IT LOUD opent in de nasleep van de wereldwijde protesten voor de gelijkheid van mensen van kleur en mensen met een migratie-achtergrond. Het Bonnefanten is solidair met iedereen die in Nederland en wereldwijd vreedzaam demonstreert tegen racisme en discriminatie. 

De tentoonstelling maakt deel uit van het samenwerkingsverband Musea Bekennen Kleur, waarin Nederlandse musea onderzoek doen naar vraagstukken rondom diversiteit en inclusie binnen de museale sector. Het doel is om musea duurzaam te verenigen in hun streven om diversiteit en inclusie daadwerkelijk te verankeren in het DNA van de verschillende organisaties.

Deelnemende kunstenaars

Kent Chan, Brian Elstak, Quinsy Gario, Ni Haifeng, Raquel van Haver, Hans van Houwelingen, Alle Jong, Kahlil Joseph, Patricia Kaersenhout, Kerry James Marshall, Tuan Andrew Nguyen, Otobong Nkanga, Alison Saar, Betye Saar, Juul Sadee, Henry Taylor, Kim Zwarts.

Brede en diverse (kunst)historische canon

De kunstenaars in deze tentoonstelling hebben uiteenlopende praktijken. Ze werken in verschillende media, van schilderkunst tot performance en van sculptuur tot videokunst. Allen hebben zij hun eigen speerpunten: hun werk raakt aan beeldvorming, migratie, diaspora, slavernij, vrouwenemancipatie, structurele economische en sociale uitbuiting, religie en oorlog. Wat hen verenigt is hun gezamenlijke wens de (kunst)historische canon te verbreden en diversifiëren.

De kunstenaars kijken, veelal vanuit persoonlijke blik, terug op hoe de koloniale geschiedenis hen en de wereld om hen heen gevormd heeft. Hun persoonlijke ervaringen verbinden ze aan grotere gebeurtenissen en processen, zoals slavernij, institutioneel racisme en seksisme, en beeldvorming. Ze onderzoeken hoe identiteit wordt gevormd en verbreden de canon met een rijke beeldtaal en scala aan (onderbelichte) verhalen.

Nieuwe perspectieven en kunstpraktijken

Het Bonnefanten besteedt al langer in zijn tentoonstellingsprogramma aandacht aan nieuwe perspectieven en kunstpraktijken die de geografische en/of culturele grenzen van de dominante westerse canon overstijgen of zich daarbuiten afspelen. De deelname aan Musea Bekennen Kleur door het Bonnefanten moet dan ook niet worden gezien als een incident, maar veeleer als een logische vervolgstap in het diverser en inclusiever maken van het museum.

Deelnemende musea   

De musea die deelnemen aan Musea Bekennen Kleur zijn: Amsterdam Museum, Bonnefanten, Centraal Museum, Dordrechts Museum, Frans Hals Museum, Museum Arnhem, Museum het Rembrandthuis, Nationaal Museum voor Wereldculturen, Rijksmuseum, Stedelijk Museum Amsterdam, Van Abbemuseum, Van Gogh Museum en het Zeeuws Museum. De ambitie is dat andere geïnteresseerde musea zich ook aansluiten bij het samenwerkingsverband. Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. Voor meer informatie kun je terecht op www.museabekennenkleur.nl.

https://www.bonnefanten.nl/  

Datum:
29 september 2020 / 18 april 2021
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0