SOMFY Photography Award 2020 | Gimme Shelter in Nederlands Fotomuseum

SOMFY Photography Award 2020 | Gimme Shelter in Nederlands Fotomuseum

Het Nederlands Fotomuseum presenteert de Somfy Photography Award (SPA) 2020 met nieuw werk van negen genomineerde fotografen uit binnen- en buitenland: Roderik Henderson (NL), Géraldine Jeanjean (NL), Stephan Keppel (NL), Matthieu Litt (BE), Antoinette Nausikaä (NL), Martine Stig (NL), Dustin Thierry (NL), Maarten Tromp (NL) en Jordi Ruiz Cirera (ES).

Somfy Photography Award SPA

SPA is een tweejaarlijkse internationale fotografieprijs die professionele fotografen de gelegenheid biedt om nieuw werk te maken over een van tevoren bepaald thema. In november 2019 zijn negen kandidaten genomineerd. Deze kandidaten werken momenteel aan nieuw werk binnen het thema ‘Gimme Shelter’. 

Het werk dat zij voor de Award maken wordt vanaf 2 oktober samengebracht en getoond in een groepstentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum. Aan de hand daarvan kiest een internationale vakjury een eerste en tweede winnaar. De prijzen bestaan respectievelijk uit vijftienduizend en vijfduizend euro. 

De winnaars worden 23 oktober bekend gemaakt in het Nederlands Fotomuseum. De vakjury bestaat uit Frits Gierstberg (voorzitter), Menno Kooistra (architect van Elephant), Dana Lixenberg (fotograaf), Thomas Seelig (curator/hoofd fotocollectie Museum Folkwang in Essen, Duitsland) en Stephan Vanfleteren (fotograaf). 

“We zijn zeer verheugd dat we de resultaten van de Somfy Award 2020 in ons huis kunnen tonen’, zegt Birgit Donker, directeur van het Nederlands Fotomuseum. ‘Met het werkbudget dat de fotografen ontvangen kunnen zij nieuw werk maken. En nu dus ook tonen aan het publiek. Op die manier willen wij samen met Somfy bijdragen aan de ontwikkeling van bewezen talent.’

Met de Somfy Photography Award wil de internationaal opererende onderneming Somfy op een inspirerende en creatieve manier haar bijdrage aan het comfort en welbevinden van mensen tot uitdrukking brengen. Het Nederlands Fotomuseum is sinds dit jaar partner van de Somfy Photography Award en wil met dit partnership een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van fotografie in Nederland.

Over het thema ‘Gimme Shelter’

Het thema van de Somfy Photography Award 2020 is ‘Gimme Shelter’: ‘Shelter’ is een overkoepelende, allesomvattende basisbehoefte voor mens en dier: bescherming, beschutting, veiligheid en troost. ‘Shelter’ manifesteert zich niet alleen in fabrieken, kantoren, scholen, woningen en ziekenhuizen, maar ook in de kartonnen doos van de dakloze, de omarming van geliefden, de moeder die haar kind koestert. Comfort, welbevinden en duurzaamheid zijn de drie belangrijkste kwaliteiten die Somfy in gebouwen realiseert. Zij geven uitdrukking aan de belangrijkste basisbehoeften binnen de piramide van Maslow en maken deel uit van ‘The Art of Somfy’. 

De genomineerden

Martine Stig stelt ‘onzichtbaarheid als een mensenrecht’ centraal. Hoe zien computers ons, lezen ze ons? Zijn ze bevooroordeeld? Kunnen we de machine voor de gek houden?

Roderik Henderson (NL) portretteert een jonge vrouw, zittend op een rotsblok in de woestijn aan de voet van de Andes gebergte in Noord-Chili. Henderson fotografeert in 3D. De serie is de uitbeelding van de ervaring van het fysieke contact tussen de jonge vrouw en het rauwe, stekelige landschap. Neem een 3D bril mee voor een optimale ervaring.

Antoinette Nausikaä kiest de rivier de Seine bij Parijs als werkruimte om daar op een visuele manier het gevoel op te roepen van onderdak en verbinding met de natuur die de Seine oorspronkelijk aan de stad bood.

Stephan Keppel deed een fotografisch en print-technisch onderzoek naar de voormalig atoomschuilkelder ‘Vondelbrug (Brug 200)’ uit de Koude Oorlog. Tegenwoordig worden in de ‘Vondelbunker’ muziekoptredens, debatten, acties en beeldende kunst geprogrammeerd. Keppel is de graffiti en leuzen onder de brug - op zichzelf al een shelter - gaan fotograferen en heeft met deze beelden nieuwe, sterk grafische werken gemaakt.

Géraldine Jeanjean richt zich op de fysieke en symbolische functie van glas waar het gaat om de scheiding tussen binnen en buiten, veilig en onveilig.

Matthieu Litt verkent het terrein 'Ry-Ponet' bij een kleine rivier in het grootstedelijk gebied van de Belgische stad Luik. Deze groene long is een symbool van verzet en een schuilplaats voor mens en dier.

Maarten Tromp creëert een serie portretten van primaten in opvangcentra in Nederland, Spanje en Indonesië. Hoe verhouden we ons als mensen tot de wereld waarin we leven? En wat vertellen de portretten ons over de manier waarop we naar deze dieren kijken?  

Dustin Thierry portretteert in deze serie fotografes van kleur, een van de meest gemarginaliseerde groepen waarvan het bestaan in het algemeen en binnen de fotografie wereld in het bijzonder wordt miskend. Binnen de huidige conversatie omtrent diversiteit - of beter gezegd, het gebrek daaraan – in de maatschappij en in de fotografie sector, is een veel gehoorde repliek; ‘we kunnen ze niet vinden’. Dit werk laat het tegenovergestelde zien vanuit een zeer intiem perspectief en heeft als doel van een vooringenomen zeldzaamheid een viering van inclusiviteit te maken.  

Jordi Ruiz Cirera fotografeert in Mexico migranten en vluchtelingen uit Zuid-Amerika op doorreis naar de Verenigde Staten. Een tocht die door het strenge grensbeleid steeds gevaarlijker wordt. Omdat de Verenigde Staten hun grensbeleid in feite uitbesteden aan Mexico lopen al deze groepen vlak voor hun einddoel vast. En rest hen het lange wachten. Zijn serie gaat over de realiteit van migranten, vluchtelingen en ballingen die overal in Mexico bescherming zoeken. 

Foto: Genomineerden Somfy Photography Award 2020 © Bas Losekoot  

https://www.nederlandsfotomuseum.nl/ 

Datum:
1 oktober 2020 / 6 december 2020
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0