Unieke collectie Jan van der Heyden bewaard voor de stad Amsterdam

Unieke collectie Jan van der Heyden bewaard voor de stad Amsterdam

Stadsarchief en Amsterdam Museum verwerven unieke collectie van homo universalis - de Nederlandse Leonardo Da Vinci - Jan van der Heyden

Straatlantaarns en brandspuit

Op 3 juli 1669 stemde het Amsterdamse stadsbestuur in met het voorstel van Jan van der Heyden om 2.556 straatlantaarns in de stad te plaatsen. Dankzij de verbeterde straatverlichting gold Amsterdam in de late zeventiende eeuw als de lichtstad van Europa. Enkele jaren na de plaatsing van de straatlantaarns ontwikkelde Van der Heyden een revolutionair vernieuwde  brandspuit en verbeterde hij de organisatie van de brandweer. Hierdoor waren branden sneller onder controle en kreeg het vuur geen kans zich verder te verspreiden. Een enorme vooruitgang in een stad met voornamelijk houten huizen.

Grote collectie

Een grote collectie tekeningen, manuscripten, gedrukte publicaties en objecten die eeuwenlang bij de nazaten van de familie Van der Heyden bewaard bleef is nu in bezit gekomen van de gemeente Amsterdam. Met deze verwerving is de collectie voor Nederland behouden en nu toegankelijk voor het grote publiek.

Schilder en zakenman

Behalve uitvinder was Van der Heyden ook een uitmuntend schilder en zakenman die zijn tekeningen en prenten inzette om zijn uitvindingen aan de man te brengen.

Bert de Vries, directeur Stadsarchief Amsterdam: “Het belang van de collectie Jan van der Heyden, de ‘Da Vinci van de Lage Landen’, kan moeilijk overschat worden. Zijn uitvindingen vonden wereldwijd navolging en zijn kunst staat internationaal nog steeds volop in de belangstelling. Wij zijn enorm trots deze collectie nu te mogen beheren en presenteren”. 

Dankzij de steun van publieke en private fondsen is deze unieke collectie behouden voor Nederland en toegankelijk voor het grote publiek

(Mondriaan Fonds, Vereniging Rembrandt (mede dankzij Haar KOG-Vereniging Rembrandt Fonds, haar Themafonds Prenten en Tekeningen en haar Kruger Fonds), Stichting Vrienden Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam Museum, Stichting Genootschap Amsterdam Museum.)

Presentatie en lezing over aanwinst Jan van der Heyden 

  • Een selectie van de verworven collectie zal te zien zijn in de Schatkamer van het Stadsarchief, donderdag 27 februari t/m zondag 1 maart 2020.
  • Een lezing over de aanwinst wordt gehouden op zaterdag 29 februari om 15.00 uur op het Bodeplein.

Presentatie en lezing zijn gratis toegankelijk. 

Afbeeldingen

1) Jan van der Heyden, dwarsdoorsnede brandend huis, getekende voorstudie voor een prent, ca. 1690, 2) Jan van der Heyden, ‘t Licht der Lamplantaarens ontsteken door Jan van der Heijde Inventeur der selve en opsigter der Stadslantaarens van Amsterdam, 1679, 3) Jan van der Heyden, Vervolg op het Brandspuitenboek van 1690, ca. 1695.   

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/

Datum:
17 februari 2020
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0