Verdronken dorpen in Oosterschelde Museum Yerseke

Het Oosterschelde Museum in Yerseke heeft een tentoonstelling over verdronken dorpen. De belangstelling voor verdronken dorpen (en steden) is er al lang. Al in 1776 werden de restanten opgetekend van het verdronken Reimerswaal, door zijn laatste bewoners verlaten in 1631.

In de Oosterschelde, ten noorden van de herdijkte oostelijke ‘staart’ van Zuid-Beveland, vinden we het verdronken land van Zuid-Beveland, ontstaan in 1530/32. Het is een weids gebied van stroomgeulen, ondiepten, slikken en wat schorren, waarin behalve de in 1631 definitief verlaten stad Reimerswaal archeologisch waardevolle verdronken dorpen liggen, zoals Nieuwlande en Tolsende. Eeveneens in de Oosterschelde, benoorden Noord-Beveland, lag het eiland Orizand, verdronken in 1639.

Reimerswaal en Nieuwlande

De kerk van Nieuwlande, gelegen in het verdronken land van Zuid-Beveland, werd nauwkeurig onderzocht en opgetekend in 1926 en 1927. Een nieuwe impuls kwam in het begin van de jaren negentig van de twintigste eeuw. Het in 1682 verdronken Valkenisse, gelegen ten zuidoosten van Waarde (Westerschelde), was toen door erosie weer onder het slik vandaan gekomen. Vanaf 1994 konden grote delen worden ingemeten. In 1995 verschenen de eerste resultaten in boekvorm.

Het Oosterschelde Museum schetst aan de hand van kaartmateriaal en bodemvondsten uit de Oosterschelde, de stad Reimerswaal en het dorp Nieuwlande een beeld van de verdronken dorpen in oostelijk Zuid-Beveland. Een deel van de tentoonstelling bestaat uit metalen voorwerpen zoals kledinghaakjes, mondharpjes, pelgrimsinsignes en dergelijke uit de collectie van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).

Excursies

Er zijn maar weinig steden te bedenken waar opkomst en ondergang beter letterlijk in kaart wordt gebracht dan bij Reimerswaal. In de late middeleeuwen gold de stad na Middelburg en Zierikzee als de belangrijkste plaats van Zeeland. Er zijn kaarten van West-Europa waarop als enige plaats in de provincie Zeeland Reimerswaal te zien is.  

Onderdeel waren ook excursies. Op 8 november vorig jaar vond een excursie plaats naar het verdronken dorp Nieuwlande dat in de buurt van Krabbendijke heeft gelegen. Onder leiding van de archeoloog Hans Jongepier bezochten zo’n vijftig belangstellenden de resten van Nieuwlande.

Tot 1 november te zien.

Datum:
1 november 2014 / 1 november 2015
Type activiteit:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1