Waterlicht van Daan Roosegaarde bij het hoofdkwartier van de VN

Ter gelegenheid van Wereld Water Dag op 22 maart jl was er een grootschalige virtuele watervloed te zien op het gebouw van de VN in New York.  

‘Waterlicht’ is een droomlandschap dat de kracht en poëzie van water onderzoekt. Als een virtuele overstroming visualiseert het hoe hoog het water zou kunnen reiken zonder menselijke tussenkomst. Het verhoogt het bewustzijn rond stijgende waterstanden veroorzaakt door het broeikaseffect.

Sigrid Kaag

Het kunstwerk is oorspronkelijk gemaakt voor het Nederlandse waterschap Rijn & IJssel. Nieuwe sitespecifieke versies van Waterlicht werden gecreëerd voor Nuit Blanche in Parijs, Kings Cross in Londen, Museumplein in Amsterdam, UNESCO Schokland, de Afsluitdijk, Middelburg en Leeuwarden in Nederland. Lees meer op https://www.studioroosegaarde.net/project/waterlicht/info/

Sigrid Kaag, de Nederlandse minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Miroslav Lajcák, de president van de Algemene Vergadering van de VN, Hillary Schrenell, plaatsvervangend hoofd van het Office for International Affairs van de NYC-burgemeester, Henk Ovink, Speciale Gezant uit Nederland voor Waterzaken en Daan Roosegaarde openden het kunstwerk.

Orkaan Sandy

Kaag: “Waterlicht New York wil laten zien hoe hoog het water zou reiken als we geen actie ondernemen. Waterlicht New York, geïnstalleerd op de North Lawn van het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, bootst de hoogte na van orkaan Sandy met golvende lichtlijnen gemaakt met de nieuwste LED-technologie, software en lenzen. Zoals de burgemeester van New York onderstreepte, is klimaatverandering ‘misschien wel de moeilijkste uitdaging voor New York City in de komende decennia.’”

De wereldwijde dreiging van water is urgent, de Nederlandse waterambassadeur Henk Ovink herinnerde ons eraan: “De Sandys & Harveys van deze wereld zullen niet stoppen. Integendeel, ze zijn het nieuwe normale, het wordt extremer van jaar tot jaar. "Nederlanders hebben zich, net als de  New Yorkers, altijd aangepast aan veranderingen in klimaat en water: uitwisseling van kennis, het smeden van internationale partnerschappen, innovatie en een geïntegreerde aanpak. Met Waterlicht reageert Roosegaarde met een waarschuwing tegen stijgende waterstanden. Het geeft ook  inspiratie voor de toekomst: kunnen we zwevende steden bouwen, hoeveel stroom kunnen we genereren uit de beweging van water? Ervaar de kwetsbaarheid en de kracht van leven met water.”

https://www.studioroosegaarde.net/

Datum:
22 maart 2018
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0