W.F. Hermans in vorm | Huis van het boek

W.F. Hermans in vorm | Huis van het boek

Het Huis van het boek opent op 1 september 2021 de tentoonstelling ‘W.F. Hermans in vorm’rond de vormgeving van de boeken van Hermans. Samensteller Rickey Tax is verheugd over nieuwe vondsten: ‘Omdat het W.F. Hermans-archief nog steeds gesloten is, behalve voor onderzoek, is er veel nieuws te zien.

Ongepubliceerde correspondentie en originele (deels afgewezen) ontwerpen, waaronder die Van Hermans zelf, liggen naast de boeken.’ Correspondentie met zijn uitgevers laat zien dat Hermans zich uitvoerig bezighield met de vormgeving van zijn boeken, waarvoor hij  regelmatig suggesties doet. Keuzes die hem niet bevallen, kunnen rekenen op ongezouten kritiek.  De tentoonstelling ‘W.F. Hermans in vorm’ sluit aan bij de viering ‘Hermans 100 jaar’.

Verschillende boeken, verschillende ontwerpen

De gedichten, novellen, romans en essayistisch werk van W.F. Hermans hadden vele verschijningsvormen. Onder het pseudoniem Klondyke verscheen in de jaren ‘40 een viertal romans dat qua vormgeving sterk overeenkomt met pulpromans uit die tijd. Bij uitgevers als Van Oorschot en De Bezige Bij wordt de buitenkant van zijn boeken verzorgd door prominente vormgevers en kunstenaars als Helmut Salden, Karel Beunis, Leendert Stofbergen, Gerrit Noordzij en Nicolaas Wijnberg. De fotograaf Hermans levert voor verschillende uitgaven materiaal voor de omslagen van zijn boeken. In de tentoonstelling wordt verder stilgestaan bij de totstandkoming van de Volledige werken, die vanaf 2005 in twee versies wordt uitgegeven, waarvan de luxe-editie gebaseerd is op de prestigieuze Franse Pléiade-reeks.

Hermans als uitgever en vormgever

Zelf ontplooit Hermans zich als uitgever en vormgever met uitgaven van de zogenaamde Mandarijnenpers, waaronder het roemruchte Mandarijnen op zwavelzuur. Met instemming van de auteur worden enkele van zijn teksten bibliofiel uitgegeven. Zo verschijnen de gedichten van Sita van de Wissel uit Uit talloze vele miljoenen in de leporello Beertje Bombazijn, in 1981 gedrukt door de Literaire Loodgieters. Ruisend gruis. Een fragment verscheen in 1994 gevat in een bijzondere cassette, waarin een driedimensionaal tafereeltje is verwerkt.

Jubileumuitgaven

Ter gelegenheid van de herdenking van de honderdste geboortedag van W.F. Hermans worden er op 1 september twee boeken gepresenteerd in Huis van het boek: Van pulp tot Pléiade. Het boek der boeken, een fotobibliografie van de werken van Hermans, samenstelling J.M.A. Buiskool Toxopeus, J.W. Derks, J. Tiggelaar & J. Glerum, en n Hermans Honderd, een bundel met bijdragen van een twintigtal auteurs, onder wie P.F. Thomése, A.L. Snijders, Martine Folkersma en Elsbeth Etty.

Afbeeldingen

1) foto Ed van der Elsken, 2) W.F. Hermans, De God Denkbaar, Denkbaar de God, Van Oorschot, Amsterdam 1956. Omslagontwerp: Montevino [ps. Nicolaas Wijnberg], 3) Fjodor Klondyke [ps. van W.F. Hermans], De leproos van Molokaï, Uitg. de Motor, Amsterdam ca. 1945. Omslagontwerp: onbekend

https://www.huisvanhetboek.nl/

Datum:
2 september 2021 / 9 januari 2022
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0