Wie staan er in Den Haag op de sokkels?

In de tentoonstelling Held op Sokkel belicht het Haags Historisch Museum een tiental helden van wie een standbeeld in Den Haag te vinden is. Van Willem van Oranje tot Nelson Mandela en van Louis Couperus tot Aad Mansveld.

Aan de hand van voorwerpen, schilderijen, filmmateriaal, foto’s en verhalen toont het museum hoe zij in de loop der tijd zijn verbeeld en vereerd. Ook het hedendaagse heldendom komt aanbod. Wie verdient er tegenwoordig een standbeeld en in welke vorm?

Die Haghe

De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van het 125-jarig jubileum van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe. Als onderdeel van dit jubileum is het rijk geïllustreerde boek Den Haag in Beelden verschenen. Hierin passeren zestig beelden de revue.

In museum De Gevangenpoort vindt tegelijkertijd een kleine presentatie Held achter tralies plaats, over helden die in het gevang terecht kwamen vanwege hun politiek ideeen of vanwege het begaan van strafbare feiten.

Datum:
3 oktober 2015 / 24 januari 2016
Type activiteit:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0