Yael Davids, A Daily Practice, in Van Abbe Museum

Yael Davids, A Daily Practice, in Van Abbe Museum

Ervaar deze zomer Yael Davids: A Daily Practice in het Van Abbemuseum. Verspreid over tien zalen is een selectie te zien van Davids’ eigen werk – variërend van sculptuur tot performance en installatie – gecombineerd met kunst van o.a. Hilma af Klint, Lee Lozano, Adrian Piper en Nasreen Mohamedi. Een aantal van deze werken is niet eerder in Nederland getoond. The school, het uitgebreide publieke programma van Feldenkraislessen en demonstraties, is vanwege het coronavirus Covid-19 voorlopig uitgesteld.

Lichamelijk leren

De tentoonstelling markeert een uniek moment in Davids’ carrière: najaar 2020 rondt ze als eerste Nederlandse kandidaat een driejarig onderzoekstraject met de titel Creator Doctus (CrD) af. Het traject, opgezet door de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, leidt niet naar een geschreven proefschrift, maar naar een verzameling artistieke werken of projecten waaronder de tentoonstelling A Daily Practice. Davids’ onderzoek, in opdracht van het Van Abbemuseum, focust zich op lichamelijk leren en is geïnspireerd door het werk van Moshé Feldenkrais (1904-1984). 

Feldenkrais

Hij ontwikkelde een methode vanuit het principe dat een verandering in bewegen leidt tot een verandering in denken, waarnemen en voelen. Dit principe ligt ook ten grondslag aan de tentoonstelling. Davids wil ingesleten patronen van het kijken naar kunst binnen de muren van het museum doorbreken. Voor het Van Abbemuseum is het een stap in de ontwikkeling van nieuwe manieren waarop bezoekers kunst ervaren. Niet alleen met het oog of het intellect, maar ook met het lichaam en door beweging.  

“Ik benader het gebouw van het Van Abbemuseum als lichaam. De verschillende delen van de tentoonstelling, zoals de meterslange textielinstallatie, de verschillende bruiklenen en de collectiestukken, functioneren als ruggengraat, ledematen en ingewanden.” -Yael Davids  

Verwantschap

In aanloop naar de tentoonstelling heeft Davids intensief onderzoek gedaan naar de collectie van het Van Abbemuseum. Het raakte haar dat ze daarin vrijwel geen vrouwelijke kunstenaars trof waarmee ze zich verwant voelt. Daarom stelde Davids voor haar tentoonstelling een eigen verzameling samen met werk van kunstenaars wier proces, opvattingen, positie en levensloop een belangrijke rol hebben gespeeld in haar ontwikkeling als kunstenaar. Te zien zijn bruiklenen van Noa Eshkol, Hilma af Klint, Lee Lozano, Nasreen Mohamedi, Adrian Piper en Andy Warhol/Jill Johnston, maar ook stukken uit de collectie van stanley brouwn, Anna Boghiguian, General Idea, El Lissitzky, Bruce Nauman en László Moholy-Nagy. Allen gebruikten hun werk om fysieke grenzen, maatschappelijke conventies en traditionele leerprocessen te doorbreken.

Nieuw werk

Voor de tentoonstelling produceerde Davids meerdere nieuwe kunstwerken die het lichamelijke bewustzijn van de bezoekers in de tentoonstellingsruimte verhoogt. Zo moeten ze zich tussen grote platen glas door manoeuvreren en hangt een 50 meter lange textielinstallatie dwars door een vijftal museumzalen, wat de zalen zowel verbindt als in tweeën deelt. In samenwerking met gastcurator Frédérique Bergholtz ontwikkelde Davids een nieuwe performance (door Davids demonstraties genoemd) die gedurende de tentoonstelling verschillende keren ten uitvoer wordt gebracht. Deze demonstraties behandelen werken uit de collectie van het Van Abbemuseum en worden uitgevoerd door de deelnemers aan Davids’ wekelijkse Feldenkrais-lessen in Eindhoven en Amsterdam.

Documenta 14

Ook wordt het werk Reading that Loves - A Physical Act getoond dat eerder te zien was op Documenta 14 in Athene. Deze installatie is een eerbetoon aan de historische figuren Else Lasker-Schüler, Rahel Varnhagen, Cornelia Gurlitt en Julia Aquila Severa. Het leven van deze vier fascinerende vrouwen (allen geboren voor 1890) werd gekenmerkt door pogingen om het publieke domein te betreden, waarmee ze niet voldeden aan de heersende normen die pasten bij hun gender, sociale achtergrond en uiterlijk.

Tentoonstellingsgidsje

Bij de tentoonstelling is een boekje ontwikkeld met teksten van Yael Davids. Verkrijgbaar in de webshop voor € 3.

Publieke programmering

Vanwege het coronavirus COVID-19 is het uitgebreide publieke programma van Feldenkraislessen en demonstraties voorlopig uitgesteld. Hopelijk laat de situatie het toe om dit in september alsnog plaats te laten vinden. We berichten daarover op de website en in de nieuwsbrief.

Toegankelijkheid

In het Van Abbemuseum is iedereen welkom. Bekijk hier hoe het museum toegankelijk is.  

Yael Davids

Yael Davids (Jeruzalem 1968) studeerde beeldende kunst aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam,  beeldhouwkunst aan het Pratt Institute in New York en choreografie en danspedagogiek aan de Remscheid Akademie in Remscheid. Onlangs rondde ze een driejarige opleiding tot Feldenkrais practitioner af. Eind jaren negentig kreeg Davids bekendheid met haar werk, vaak performances en video’s, waarin het menselijk lichaam een belangrijke rol speelt. In 2018 exposeerde ze in Museo Tamayo in Mexico Stad, en in 2020 neemt ze deel aan de Liverpool Biennial. Yael Davids woont en werkt in Amsterdam.  

https://vanabbemuseum.nl/

Datum:
2 juni 2020 / 27 september 2020
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0