1939: Sloop van de Vishal op de Nieuwmarkt te Amsterdam

1939: Sloop van de Vishal op de Nieuwmarkt te Amsterdam

Op de kop van de Geldersekade, aan de noordzijde van de Nieuwmarkt, werd na 1840 een vismarkt aangelegd ter vervanging van de vismarkt op de Dam. Die laatste moest wijken voor de Beurs van Zocher. De steiger en houten loodsen op de Nieuwmarkt werden in 1862 vervangen door de stenen Gemeentelijke Vischhal.

In 1918 kreeg het gebouw een andere bestemming dan de vishandel, namelijk die van eier- en pluimveeveiling. Tussen begin december 1938 en eind januari 1939 is het gebouw afgebroken: volgens de toenmalige gemeenteraad belemmerde het gebouw het uitzicht op de Waag vanaf de Geldersekade en de Prins Hendrikkade en het gebouw werd door de toenmalige gemeenteraad bestempeld als zijnde foeilelijk en onooglijk.

Reageren