Anansi immaterieel cultureel erfgoed

De Anansi verteltraditie wordt opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. De traditie is aangemeld door meesterverteller Wijnand Stomp en documentairemaker Jean Hellwig.

Stomp en Hellwig zijn beiden op nationale en internationale schaal bezig met het verbreiden van de traditie van deze vooral in het Caribisch gebied en Ghana zeer bekende verhalen. De oorsprong van de Anansi verteltraditie ligt in West-Afrika. De verhalen zijn vaak dierensprookjes, fabels of oorsprongsmythen met altijd een sterke moraal.

Anansi in een Boeing

De spin Anansi, eigenlijk een mens, heeft vaak de hoofdrol in de verhalen. Anansi is een ambivalente figuur: vaak een bedrieger, maar ook een held. Soms dader, soms slachtoffer. Anansi wordt ook wel Kompa Nanzi of Kwaku Ananse genoemd.

De traditie is sterk geworteld in het slavernijverleden. De Anansiverhalen zijn meegereisd met de slaventransporten naar het Caribische gebied en naar het Noord- en Zuid-Amerikaanse vasteland. Met de migratie in de jaren zestig  en zeventig zijn de verhalen vanuit de voormalige koloniën naar Nederland gekomen.

De traditie is bij uitstek dynamisch. Anansi landt bijvoorbeeld met een Boeing 747 op Schiphol, probeert op een slimme manier aan een smartphone te komen en gaat op inburgeringscursus naar de Albert Cuypmarkt in Amsterdam.

Trots op afkomst en cultuur

De Anansi verteltraditie is heel nauw verbonden met de identiteit van de Afro-Surinaamse en de Afro-Caribische mensen in Nederland. De traditie draagt bij aan het versterken van de bewustwording en trots over afkomst en cultuur. De traditie staat voor hoop, trots en humor en kent een positieve connotatie ondanks het donkere verleden waarin het erfgoed over de wereld is verspreid.

De verbondenheid van Nederland met de Anansi verteltraditie blijkt uit de momenten waarop de verhalen verteld worden: in de huiselijke sfeer en bij begrafenissen en verjaardagen. Er is tegenwoordig niet alleen de ‘natuurlijk’ manier van overdracht, maar de traditie wordt ook doorgegeven via theatervoorstellingen, op scholen, in bibliotheken, musea en via vertelcursussen.

Anansi is steeds meer een Nederlandse traditie geworden. Inmiddels hebben de Anansiverhalen een plek gekregen in het Nederlands Openluchtmuseum in de vorm van een Anansiboom. 14 mei jl. werd het startschot daar gegeven voor de vertellingen.

https://www.perssupport.nl/persbericht/99299/anansi-verteltraditie-erkend-als-immaterieel-erfgoed

Reageren