BALaT - online bibliotheek

 BALaT is de online fototheek en databank van het KIK. Het systeem maakt het mogelijk om tegelijk in vier databanken te zoeken:

  • De online fototheek van het KIK met 682 767 negatieven van alle aspecten van het Belgische kunstpatrimonium: beeldende kunsten, kunstambachten, architectuur, archeologie en landschappen. Een deel van de foto's dateert uit de 19de eeuw. Deze collectie wordt dagelijks aangevuld dankzij nieuwe fotocampagnes en foto's van kunstwerken die in het Instituut worden behandeld;
  • De bibliotheek van het KIK met 80 000 boeken en artikels over ons kunstpatrimonium: kunstgeschiedenis, conservatie-restauratie en wetenschappelijke analyses. Alle documenten (ook de tijdschriftartikels) zijn geïndexeerd via een gespecialiseerde thesaurus;
  • De Dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours depuis les premiers maîtres des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège jusqu’aux artistes contemporains (La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1995): bespreekt het leven en werk van zo'n 6300 kunstschilders, van Van Eyck tot Wilchar over Rubens en Rops, van de grootste tot de meest bescheiden vertegenwoordigers van de Belgische schilderkunst.
  • Een repertorium van personen en instellingen: deze lijst bevat bijna 200 000 kunstenaars, ambachtslui, vorsers, auteurs van publicaties, conservatoren-restaurateurs, fotografen, verzamelaars, historische of fictieve personages afgebeeld in kunstwerken, musea, kerken, geleerde genootschappen, etc.

U voert een opzoeking uit rond Rubens? Gebruik BALaT en vind tegelijk foto's van schilderijen van Rubens en portretten van Rubens door andere kunstenaars in de fototheek, boeken over Rubens in de bibliotheek van het KIK, de link naar de bijdrage in de Dictionnaire des peintres belges, musea die een werk van Rubens bewaren (repertorium van instellingen), etc.

Open Balat

Nieuwe troeven van BALaT:

  • Alle foto’s van de fototheek die reeds zijn opgenomen in de online database zijn voortaan gratis downloadbaar in het huidige formaat van archivering, behalve de foto’s van de laatste tien jaren, die enkel verkrijgbaar zijn op bestelling. Voor een scan van een foto die nog niet online is of een scan van betere kwaliteit dient men ook een bestelling te plaatsen; hiervoor gelden bedragen dieje kan vinden via de volgende link. De foto’s die nog niet online zijn, kunnen eveneens worden geraadpleegd in de leeszaal van de infotheek van het KIK;
  • Naast de opzoeking per veld kan men nu ook algemeen zoeken, wat intuïtiever is en eenvoudiger voor niet-specialisten. De resultaten kunnen gemakkelijk worden verfijnd: in elk veld kan men via rolmenu's uit termen kiezen om de resultaten te vernauwen;
  • Er kan voortaan worden gezocht op datum;
  • De resultaten worden automatisch gevisualiseerd op een geografische kaart;
  • De catalogus van de bibliotheek van het KIK kan voortaan online worden geraadpleegd.

Een grote participatieve tool in wording…

Andere databanken van het KIK - kunstenaarsrepertoria, inventarissen van werken - zullen binnenkort aan deze zoekmodule worden gekoppeld. BALaT kan in de toekomst worden verbonden met databanken samengesteld door externe onderzoekers. Zo kan het een belangrijk participatief instrument worden voor alle kunsthistorici en een echt informatiekruispunt over het Belgische erfgoed.

U zei BALaT?

Belgian Art Links and Tools: deze naam werd gekozen in nagedachtenis van Alphonse Balat, een van de grootste Belgische architecten van de 19de eeuw. Hij ontwierp onder meer de koninklijke serres te Laken, een van de parels van het Belgische kunstpatrimonium.

Tags

Reageren