BOUW VAN DE BASILIEK

Vermeld wordt dat de heilige Hubertus, bisschop van Luik, in 727 de eerste kerk zou gewijd hebben. Toch mag ervan uitgegaan worden dat de eerste kerk te Halle in het begin van de achtste eeuw gebouwd werd. Het moet een gebouwtje geweest zijn dat volledig in hout was of bestond uit een houten skelet opgevuld met een mengeling van leem en stro. Die kerk moet geregeld vergroot en zelfs vervangen geweest zijn. De reden is duidelijk. Doordat Halle het centrum van een dekenij en een graafschap was, moet de bevolking relatief snel toegenomen zijn. Over de pre-Romaanse en Romaanse voorlopers van de huidige kerk is echter net als over de eerste kerk niets geweten. Met grote zekerheid wordt verondersteld dat ze alle op de plaats van de huidige gestaan hebben.

Slechts over de laatste voorloper van de huidige kerk weet men iets. Ze was niet breder dan de huidige middenbeuk en reikte niet verder dan het huidige laagkoor. Het gelijkvloers en het grootste deel van de eerste verdieping van de toren van de vorige kerk is verwerkt in de huidige toren waarvan het de kern is. In 1341 is begonnen aan de bouw van de huidige kerk. Op dat moment bestond de Onze-Lieve-Vrouwekapel reeds waarin tot en met de negentiende eeuw het beeld van de zwarte madonna bewaard werd. Men zou de kapel op de kerk waarmee ze een stilistische eenheid vormt, laten aansluiten.

De kerk werd gebouwd van 1341 tot 1409 toen ze ingewijd werd. Volgende fases zijn te onderscheiden: het schip van 1341 tot 1380, verhoging van de middenbeuk van 1380 tot 1400 en het koor van 1398 tot 1409. Toch werden later nog delen vervolledigd, uitgebreid of toegevoegd. Aan de toren, die een Gotische bekroning had, werd gebouwd tot 1470. De spits werd in 1600 vervangen om rond 1775 nogmaals aangepast te worden door de bouw van een Barokke lantaarn naar het voorbeeld van de Antwerpse Sint-Andrieskerk. De doop- en de Trasegnieskapel die beide Gotisch zijn, dateren van respectievelijk 1440 en 1467. De Barokke sacristie is in de zeventiende eeuw gebouwd.

Reageren